AFA Försäkring

AFA Fastigheter och FORTIN i affär avseende Klarabergshuset

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 08:00 CEST

AFA Fastigheter förvärvar Klarabergshuset i Stockholm av FORTIN Properties AB. Affären sker genom bolagsförvärv och tillträde kommer att ske 1 oktober.

AFA Fastigheter förvärvar Klarabergshuset av FORTIN Properties AB. Klarabergshuset, med adress Klarbergsviadukten 84 Västra Järnvägsgatan 3-7 m.fl., omfattar cirka 22 000 kvm. Byggnaden uppfördes 1953 och genomgick en omfattande renovering och påbyggnad 2007. De största hyresgästerna är Vetenskapsrådet, Ongame och Posten. Affären sker genom bolagsförvärv. Tillträde kommer att ske 1 oktober.

– Fastighetens läge är mycket bra och det kommer bara öka i attraktivitet varefter området utvecklas, säger Tomas Ingemarsson, Chef AFA Fastigheter. 

– FORTIN har under det senaste året skapat värden i fastigheten genom att ingå avtal med ett antal attraktiva hyresgäster och därigenom lagt en plattform för en långsiktig framtida värdeutveckling, säger Knut Styrvold, Fortin Properties VD.

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar för drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka 200 miljarder varav fastigheter utgör cirka 19 miljarder SEK.

FORTIN AS är ett nordiskt fastighetsbolag som äger ett antal kommersiella fastigheter i Norge och Sverige. Fastigheterna är i huvudsak attraktiva objekt i bra lägen. Bolaget ägs av 7 500 aktieägare genom DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Marknadsvärdet av bolagets fastighetsinnehav uppgår till ca NOK 10,7 miljarder, och brutto hyresintäkterna för koncernens helägda dotterbolag uppgår till NOK 676 miljoner.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Ingemarsson, Chef AFA Fastigheter, telefon 08-696 40 75, mobil 0708-92 85 41
Knut Styrvold, CEO, Fortin Properties, mobil 0047 900 81 011

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se