AFA Försäkring

AFA Försäkring återbetalar AGS premier för år 2004

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 10:03 CET

AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade igår 2015 03 26 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004. Dagens beslut innebär att ca 5 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal.

Avgiftsbefrielseförsäkringen övertar arbetsgivarens betalning av pensionsavgiften till den anställdas avgiftsbestämda ålderspension enligt KAP-KL och AKAP-KL när han/hon får månadsersättning från AGS – KL eller arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken.

Bakgrund

Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar på skadeår före 2008,vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.


Återbetalning

Återbetalning av premier till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl, kommer att ske genom Fora. De företag och organisationer inom ovan nämnda områden som berörs är sådana som hade ett försäkringsavtal via Fora 2004 där AGS-KL samt där avgiftsbefrielseförsäkringen ingick.Återbetalningen till kommuner, landsting och regioner kommer att äga rum under det sista kvartalet 2015. Till övriga arbetsgivare inom kommun och landstingsområdet, Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl kommer återbetalningen att ske under 2016.

Kontakt: Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, tel 08-696 42 63, 0708-15 49 05
Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 48 04

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se