AFA Försäkring

AFA Försäkring – beviljade FoU-anslag – mars 2012

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2012 09:30 CEST

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 19 944 000 kronor till sju nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa.

Farmakologisk behandling och prevention av exogen inneröronskada
Buller och läkemedel är vanliga orsaker till att innerörats hörselsnäcka skadas. Det medför sämre hörsel. Professor Göran Laurell vid Umeå universitet får 2 995 000 kronor för att utveckla en metod där en läkemedelslösning injiceras in i mellanörat för att skydda hörselsnäckan.
Kontaktuppgifter:
Göran Laurell, professor, institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Tel: 0907851460, mobil: 070-285 47 19, E-post: goran.laurell@ent.umu.se

Screening av nanopartiklar med avseende på biologisk effekt och toxicitet orsakad av det naturliga immunsystemet.
Nanopartiklar används bl a i läkemedel, kosmetika och olika metaller. Trots att användningen ökar, så är det inte klarlagt hur detta påverkar miljön. Professor Bo Nilsson vid Uppsala Universitet får 3 653 000 kronor för att utveckla en teknik som kan mäta toxicitet i material som sprider nanopartiklar i miljön. 
Kontaktuppgifter:
Bo Nilsson, professor, institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet, Tel: 018-611 39 77, mobil: 070-543 39 77, E-post: bo.nilsson@igp.uu.se

Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit.
Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom som orsakas av kroppens eget immunsystem. Professor Nils Lycke vid Göteborgs universitet får 1 500 000 kronor för att undersöka om anti-inflammatorisk terapi kan minska leddestruktionen vid Reumatoid artrit.
Kontaktuppgifter:
Nils Lycke, professor, Göteborgs universitet. Tel: 031-786 63 21, mobil 070-671 16 41, E-post: nils.lycke@microbio.gu.se

Skade- och läkeprocesser för rösthälsa; höghastighetskamera och biomekanik
Röstproblem, som beror på överbelastning av rösten, ger inga synliga förändringar på struphuvud och stämband. Det är därför svårt att påvisa problemet. Docent Jonas Brunskog vid Lunds universitet får 4 000 000 kronor för att utveckla metoder som gör att funktionella röstproblem som orsakas av hög röstbelastning kan lokaliseras.
Kontaktuppgifter:
Jonas Brunskog, docent, Lunds Universitet/ Danmarks tekniska universitet. Tel: 0045 45253935, mobil: 073-329 49 36, E-post: jbr@elektro.dtu.dk

Effektiv användning av företagshälsovård inom kommuner och landsting
AFA Försäkring anslår 2 763 000 kronor till Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet, för ett projekt som ska undersöka hur offentliga verksamheter kan samarbeta med företagshälsovården för att minska sjukfrånvaron bland de anställda.
Kontaktuppgifter:
Lisa Schmidt, Fil mag och doktorand, IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel: 08-598 563 28, E-post: lisa.schmidt@ivl.se

Säkerhetsklimat i vården - betydelse för anställdas och patienters säkerhet
Projektet, som drivs av professor Marianne Törner vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst, har fått ett tilläggsanslag på 1 275 000 kronor, för att fortsätta studien som ska leda till ökad kunskap om hur säkerhet för både personal och patienter kan utvecklas, genom att förstå vilka bakomliggande organisatoriska förhållanden som är betydelsefulla för ett bra säkerhetsklimat.
Kontaktuppgifter:
Marianne Törner, professor, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Tel: 031-786 36 13, mobil: 076-618 36 13, E-post: marianne.torner@amm.gu.se

CHEFiOS projektets Nyttiggörande: skapande av användarvänliga och kostnadseffektiva koncept i förändringsarbete med chefers faktiska förutsättningar.
Hans Lindgren, universitets adjunkt vid Göteborgs universitet, får 3 758 000 kronor till ett projekt som ska ta fram ett koncept för implementering av den modell för förändringsarbete som tagits fram i Chefios-projektet.
Kontaktuppgifter:
Hans Lindgren, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet. Tel: 070-515 01 29, E-post: hans.lindgren@av.gu.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se