AFA Försäkring

AFA Försäkring – Bokslutskommuniké 2012

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 08:30 CEST

2012: God avkastning, framgångsrik kundwebb och stor satsning på skadeförebyggande arbete


2012 var ett bra år för AFA Försäkring. En stark utveckling på de finansiella marknaderna, god aktieavkastning, en stabil fastighetsmarknad och relativt oförändrade statsobligationsräntor bidrog till ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 6,1 miljarder kronor (1,6). Avkastningen på AFA Försäkrings tillgångar uppgick till 9 procent (3,4), motsvarande 17,6 miljarder kronor (6,8). Hela 1,7 procent, alltså 3,2 miljarder kronor, beror på aktiv förvaltning.


Efter sjukförsäkringsreformen 2008 har antalet personer som beviljat sjukersättning minskat avsevärt. Det har gjort att AFA Sjukförsäkring har kunnat minska reserverna för framtida utbetalningar.
Avvecklingsvinsterna till följd av reformen och bolagets goda konsolidering gjorde det möjligt att under 2012 betala tillbaka 17,3 miljarder kronor i sjukförsäkringspremier för år 2007 och 2008 till arbetsgivare i både det privata näringslivet och inom kommuner och landsting. Premierna för sjukförsäkringen har därmed varit noll under hela perioden 2007-2012.

”Den finansiella utvecklingen är mycket positiv. För sjunde året i rad har vi kunnat sätta premien till noll , och trots att vi under året har betalat tillbaka mer än 17 miljarder i premier gör vi ändå ett resultat på drygt sex miljarder kronor. Vi erbjuder trygghet på jobbet för fyra miljoner människor till en mycket låg kostnad”, säger Maj-Charlotte Wallin, vd AFA Försäkring.

2011 lanserade AFA Försäkring en ny kundwebb, en e-tjänst för att underlätta för våra kunder och snabba upp processen i de 275 000 skadeanmälningar som årligen görs. Kundwebben är en stor framgång. Efter bara ett år görs ungefär varannan skadeanmälning via webben.

AFA Försäkring satsar stort på skadeförebyggande verksamhet. Under 2012 arrangerade vi tillsammans med Prevent och arbetsmarknadens parter, arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan. Under två dagar samlades närmare 5 000 deltagare för att diskutera visioner för en bättre arbetsmiljö och ta del av de senaste forskningsresultaten. AFA Försäkring är också en betydande forskningsfinansiär som varje år satsar 150 miljoner kronor i stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa.

Nyckeltal (MSEK) Jan-dec 2012 Jan-dec 2011
Premieintäkter -16 605*606
Kapitalavkastning17 6226 757
Försäkringsersättningar5 843**-5 105
Rörelseresultat6 1331 601
Årets resultat6 7971 556
Förvaltat kapital200 602208 348
Försäkringstekniska avsättningar 108 195123 873
Totalavkastning9,0%3,4%
Fonderingskvot 191,7%171,6%


*Den retroaktiva premieåterbetalning
2012 var så stor att årets totala premieintäkter blev negativa, d.v.s. en
kostnad.

** Årets avvecklingsvinster var så stora att årets totala kostnader för
försäkringsersättningar blev positiva, d.v.s. en intäkt.

Årets bolagsstyrningsrapporter finns på www.afaforsakring.se

Mer information:

Terese Söderlund, ekonomidirektör, AFA Försäkring, 08-6964045, Terese.soderlund@afaforsakring.se

 Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se