AFA Försäkring

AFA Försäkring deltar i Arbetsskadekommissionens arbete

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 10:31 CET

Försäkringsförbundet har tillsatt en fristående arbetsskadekommission som får i uppdrag att ta fram förslag till en ny arbetsskadeförsäkring. Arbetet ska ledas av riksdagsledamot Björn von Sydow. Michel Normark, avdelningschef Analys- och Försäkringsvillkor AFA Försäkring, är med i kommissionen.

- AFA Försäkring är med i kommissionen därför att vi kan bidra med vår stora kunskap inom arbetsskadeområdet och inom avtalsförsäkringar. Vi vill också  kunna påverka kommissionens arbete och det förslag den kommer att ta fram, säger Maj-Charlotte Wallin, VD AFA Försäkring.

Vi publicerar vår årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” där vi redovisar de vanligaste orsakerna till arbetsskador, trender m m. I vår skadedatabas har vi under mer än 30 år samlat information om sjukdomar och skador. Skadedatabasen är en viktig kunskapskälla och beslutsunderlag för den skadeförebyggande verksamheten och vårt stöd till forskning och utveckling.

Kommissionen består av ledande forskare inom medicin och ekonomi, samt personer med lång erfarenhet av arbetsskadefrågor från domstol, AFA Försäkring, Försäkringskassan och försäkringsbranschen. Kommissionens uppdrag är neutralt formulerat vilket bland annat öppnar för att föreslå olika typer av huvudmannaskap. Uppdraget ska vara slutfört den 31 augusti 2012.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet har nyligen påbörjat sitt omfattande arbete. Utredningen ska samråda med olika aktörer. I direktiven till utredningen står att de ska utreda och analysera olika frågor som ska medverka till att långsiktigt skapa hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Ett exempel är: överföring av arbetsskadeförsäkringen till arbetsmarknadens parter eller privata aktörer.

Försäkringsförbundets VD Christina Lindenius och Björn von Sydow beskriver kommissionens arbete i en artikel på DN Debatt 2010-11-16. I artikeln hävdas att bristerna i dagens arbetsskadeförsäkring är många och allvarliga.

Mer information:
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se