AFA Försäkring

AFA Försäkrings aktieinnehav i Lundin Petroleum

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 23:07 CET

AFA Försäkring ser allvarligt på frågan om folkrättsbrott och anser att Lundin Petroleum ska öppet redovisa hur man agerat i Sudan under åren 1997-2003.

Under den senaste veckan har Aftonbladet i en artikelserie granskat Lundin Petroleums roll i den konflikt i Sudan som huvudsakligen ägde rum 1997-2003.I artiklarna har man hävdat att Lundin Petroleum medverkat till folkrättsbrott i Sudan. Bolaget har själva gett sin syn på detta i en artikel på DN Debatt den 18 mars där de förnekar detta.

AFA Försäkring äger aktier i Lundin Petroleum sedan 2006 och var således inte aktieägare i bolaget under åren 1997-2003. Andra stora institutionella ägare i Lundin Petroleum är för närvarande Folksam, Andra AP-fonden, Swedbank Robur och AMF.

AFA Försäkring ser emellertid allvarligt på frågan om folkrättsbrott och vi har därför diskuterat bolagets tidigare verksamhet i Sudan med representanter för Lundin Petroleum både som representant i valberedningen och vid andra möten med ledande personer i bolaget. Vi  har också påpekat vikten av att öppet redovisa hur man har agerat i landet.  Lundin Petroleum har vid samtliga tillfällen hävdat att de inte är skyldiga till anklagelserna.

Det pågår även en förundersökning där åklagare Magnus Elving vid internationella åklagarkammaren utreder om Lundin Petroleum, under tiden Carl Bildt satt i styrelsen, gjort sig skyldigt till brott mot folkrätten i samband med bolagets oljeutvinningar i Sudan.

Vid ett möte med de stora institutionella ägarna den 20 mars i Stockholm diskuterades att låta en ”oberoende kommission” utreda Lundin Petroleums roll under den aktuella perioden. AFA Försäkring, andra stora institutionella ägare och även Lundin Petroleum ser positivt på detta.

Mer om AFA Försäkring - Ansvarsfulla placeringar
http://www.afaforsakring.se/Om-AFA-Forsakring/Kapitalforvaltning/Ansvarsfulla-placeringar/

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se