Custos AB

Affären mellan Acando och Frontec beslutad

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2003 17:31 CEST

Det föreslagna samgåendet mellan Acando och Frontec är nu beslutat. Detta innebär att AB Custos kommer att erhålla 12.104.903 aktier av serie B i Frontec AB (publ), under namnändring till AcandoFrontec AB (publ), vilket motsvarar 15,2 procent av rösterna i bolaget och 21,7 procent av bolagets aktiekapital. Efter fullt utnyttjande av tecknings-optioner och full konvertering av konvertibla skuldebrev utgivna av Frontec AB uppgår AB Custos ägarandel till 14,1 procent av rösterna i bolaget och 19,5 procent av bolagets aktiekapital.

Stockholm den 1 juli 2003
Aktiebolaget Custos (publ)

Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Katarina Berg (08-440 57 70)