EASTAIR AB

Affärs – och ambulansflyget kan tvingas lägga ner verksamheten vid Bromma flygplats

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 06:00 CET

När det blev klart att Bromma flygplats avtal har förlängts med 30 år säger Swedavia AB (före detta Luftfartsverket) upp alla arrenden på den del av flygplatsen som EASTAIR finns på utan att erbjuda annan plats. Flygplatsen behöver utrymmet för att kunna utöka den tunga Linjefarten med 50%.

Lars Österwall, VD på EASTAIR är en av alla de aktörer inom ambulans - och affärsflyget som drabbas:

-        ”Jag har ansökt om mark att få driva min rörelse under tio år. Luftfartsverket, nu Swedavia AB, har meddelat att permanent mark inte kunnats erbjuda på grund av det osäkra läget. Bromma flygplats har ju under längre tid varit hotat av uppsägning. Nu när kontraktet är klart så beslutas det att affärsflyget och ambulansflyget inte erbjuds nya hyreskontrakt”.


Swedavia AB har själva ritat om kartan över Bromma flygplats och det området på flygplatsen som rymmer mest affärsflyg benämns som ”privatflyg och allmänflyg” för att lättare kunna övertyga alla att de har bättre nytta av marken. I det avtal som var underlag till förlängningen av flygplatsen står det att villkoren är att Linjefart och affärsflyg främjas, att det skall finnas en naturlig balans. Privatflyg och allmänflyg står det ingenting om.

-        -”Swedavia AB driver både Bromma och Arlanda flygplats och vi tycker självklart att det är under all kritik att EASTAIR inte blir erbjudna att arrendera mark. På Bromma flygplats finns det även efter den planerade ombyggnaden plats kvar för EASTAIR och Arlanda har hur stora ytor som helst.” Säger Lars Österwall.

Det är dags för politikerna att ta tag i Swedavia AB och ledningen på Bromma Flygplats, annars kommer antagligen Bromma flygplats återigen hotas av nedläggning. Det blir spännande att se vad boende omkring området tycker om att trafiken och bullret ökar när delar av den tunga linjeflyget flyttas till Bromma. Vem vill ha Arlandas fjärde bana som granne?

EASTAIR VD Lars Österwall, lars@eastair.se 070-815 33 27, www.eastair.se

EASTAIR bedriver affärsflyg med jetflygplan, helikoptrar samt specialinredda ambulansflygplan för intensivvårds krävande patienter. EASTAIR VD är Lars Österwall, EASTAIR AB Basvägen B188 Bromma Airport 168 67 Bromma
lars@eastair.se +46 70 8153327