Blue Insight

Affärs- och verksamhetsplanering i företag och myndigheter kan avsevärt förbättras för uppfylla sitt syfte.

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 18:08 CEST

Resultatet av undersökningen “The business plan as an imperative for translating strategy into action” belyser:

  • Affärs- och verksamhetsplanering i företag och myndigheter kan avsevärt förbättras för att än bättre operationalisera strategin.
  • Beskrivningar av verksamheters befintliga och önskade position är alltför övergripande för att tjäna som underlag för ett effektivt planerande och genomförande.
  • Många företag och myndigheter saknar i sina planer fokus på det vinnande erbjudandet till sina kunder.
  • Många företag och myndigheter tydliggör inte i sina planer hur de vill utveckla sin position gentemot partner och leverantörer.
  • Många chefer anser inte att strategiska prioriteringar kommuniceras effektivt i organisationen för ett verkningsfullt genomförande.

Affärs- eller verksamhetsplanen är en väsentlig del av ett företags eller en myndighets strategiska inriktning. Dess syfte är att under planperioden operationalisera strategin så att förflyttning sker mot den önskade positionen.

Det är förvånande att så många som 78% av de undersökta organisationerna saknar ett tydligt fokus i affärsplanen på det vinnande erbjudandet. Företag behöver vinnande erbjudande för att vinna över sina konkurrenter och myndigheter behöver det för att vinna förtroende hos kunder och medborgare. I grund och botten handlar strategi om att bestämma vad man ska fokusera på för att vinna när man har begränsade resurser” säger Per Jomer, partner på Blue Insight.

Digitaliseringen utvecklar nätverksekonomin och ökar betydelsen av ekosystem med partner och leverantörer, som företag och myndigheter är beroende av för att nå framgång. Att endast 7% adresserar hur de tänker utveckla organisationens position gentemot partner och leverantörer signalerar en omognad i förståelsen av digitaliseringens påverkan på människor, samhälle och företag, säger Linus Larsson partner på Blue Insight.

Undersökningen är genomförd av Blue Insight, som undersökt hur företag och myndigheter tar fram och genomför sina affärs- och verksamhetsplaner. 30% av deltagarna i undersökningsstudien är VD eller GD, 55% är medlemmar av ledningsgruppen och resterande innehar andra toppbefattningar.

Du finner rapporten via denna länk: Undersökningsresultat

We help clients close the strategy-to-execution gap by creating and implementing winning strategies.