Oxyma Innovation

Affärsfokuserad utveckling förnyar p-automat i världsklass

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 13:15 CEST

Cale är en av världens största aktörer inom ”on-street parking”. På den globala marknaden finns en handfull konkurrenter och med ständiga satsningar på produktutveckling och innovation kan Cale behålla sin konkurrenskraft.

Med nära 40 procent av den svenska personalstyrkan inom R&D ligger Cale redan långt framme i utvecklingen. När det var dags att förnya företagets flaggskeppsprodukt valde Cale att kontakta Oxyma för att utreda hur parkeringsautomatens konstruktion kunde förbättras.

- På en månad fick vi ett tiotal förslag av Oxyma. Samtliga idéer var fullt genomförbara och kalkylerade med profit and loss. Det handlade om olika förbättringsåtgärder och tillvägagångssätt i tillverkning och materialval för att höja kvaliteten i specifika detaljer, beskriver Anton Kaya som är vice vd och CTO på Cale.

Förmåga att omsätta idé till konkret lösning
Anton Kaya konstaterar att det finns ett stort värde i att få nya infallsvinklar utifrån, hur rutinerad R&D-avdelningen än är. Vissa idéer som Oxyma valde att gå vidare med, hade Cale själva valt bort på ett tidigt stadium om projektet hade drivits internt.

- Andra fördelar är att vi kunde driva den här aktiviteten parallellt med det löpande arbetet. Vi drog nytta av Oxymas kompetens, deras förmåga att förstå våra behov och omsätta idéer till konkreta lösningar. För egen del kunde vi driva projektet med endast en projektledare.

Workshop för affärsfokuserad produktutveckling
Peter Sahlén som var ansvarig projektledare för uppdraget hos Oxyma beskriver hur arbetet leddes för att ta fram de bästa lösningsförslagen.

- Vi arrangerade en Projektkatalysator, en intern workshop på Oxyma som är en del av vår process för affärsfokuserad produktutveckling. Där presenterade vi utmaningarna för en större grupp av våra medarbetare som fick komma med skarpa förslag på förändringar. Resultatet blev en longlist med konkreta idéer.

Därefter gick arbetsgruppen vidare och valde ut ett par förslag med konstruktionsförändringar. Förslagen analyserades med avgörande kriterier som återbetalningstid och en bedömning av hur pass realiserbara de var.

- Vi fick en proffsig och affärsmässig slutrapport som kunde användas som beslutsunderlag i våra ledningsforum. Vi hade gett Oxyma förtroende och ganska fria händer – i den här typen av projekt vet vi oftast inte i förväg hur resultatet kommer att se ut, fortsätter Anton Kaya.

Med en rad förslag till förändring går Cale nu in i nästa fas – genomförande. I fortsatt tätt samarbete med Oxyma sker implementering och kvalitetssäkring. Projektet drivs vidare från Sverige och planen är att lansera valda förbättringar globalt om ett år


Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling.Under årens lopp har vi hjälpt våra kunder att bli framgångsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfrågan på våra tjänster ständigt växer.