Motala kommun

Affärsplan för ökad handel

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:35 CET

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november presenterades en affärsplan för Handelsplats Motala. Affärsplanen är resultatet av att kommunen och näringslivet satt gemensamma mål för utvecklingen av handeln i hela Motala.
Huvudmålet är att återta det Motala förlorar varje år i utflöde till främst Linköping. Totalt beräknas ca 300 m kr per år av Motalabornas köpkraft försvinna ur kommunen vilket motsvarar ca 150 arbetstillfällen som skulle kunna förstärka arbetsmarknaden i Motala.

- Handeln i Motala måste samverka mellan centrum, Bråstorp och handeln i industri-områden för att stärka attraktionen för Motala som handelsplats säger Rolf Bengtsson som är regionchef på Svensk Handel. Det som händer nu med nya etableringar i Bråstorp tillsammans med en utveckling av centrum ger förutsättningar för ökad handel i Motala.

Affärsplanens konkreta förslag innebär att en portal på Motala kommuns hemsida www.motala.se kommer öppnas med information om handeln och besöksnäringen i Motala. Vidare ska fyra stora evenemang årligen marknadsföras i samverkan mellan all handel – det är Våryran, Vätternrundan, Höstfesten och Julhandeln.

F.n. pågår utbildning av Motala-ambassadörer där handelsföretagen visat ett stort intresse att delta med sin personal. En etableringsgrupp som arbetar aktivt med nya handelsföretag i Motala är ytterligare en åtgärd som blir verklighet under hösten.

Affärsplanen följs upp årligen genom samverkansgruppen för Handelsplats Motala som kommunen och näringslivet driver gemensamt. Affärsplanen utgår från en rapport av konsulten Ove Krafft om utvecklingen av handeln i Motala.

Frågor
Rolf Bengtsson – regionchef Svensk Handel – 0705/46 47 56
Jan Holmberg – utvecklingschef – Motala kommun - 070/564 27 38


Affärsplan Handelplats Motala (pdf 40kb): http://www.motala.se/upload/Dokument/Nyheter/Handelsplats%20Motala.pdf