Affärsstrategerna AB

Affärsstrategerna föreslår förvärv av Photometric

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:23 CEST

Affärsstrategernas styrelse föreslår att bolaget köper rätten att förvärva samtliga aktier i Photometric AB i Karlshamn. Detta är tänkt att ske genom att Affärsstrategerna AB köper VD och huvudägaren Claes-Göran Fridhs option att köpa samtliga aktier i Photometric AB.

Förvärvet av optionen sker genom en apportemission av 4 miljoner aktier av serie B med ett nominellt värde på 2,50 kronor.

"Köpet innebär att Affärsstrategerna kan köpa ett bolag med stabila vinster. Det gör också att vi blir långsiktigt uthålliga och slipper sälja ut tillgångar vid fel tillfälle", säger Anders Bergnäs, styrelseordförande i Affärsstrategerna AB.

Photometric AB är störst på marknaden för skolfotografering och omsatte 100 miljoner kronor under 2002. Nettoresultatet blev 6 Mkr.

Beslut om förvärv av optionen tas på en extrastämma den 30 september enligt dagens kungörelse.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB.
Telefon +46-708-662403, e-post: cgfridh@astrateg.se

Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli ledande nischföretag inom främst Life Science/Medicinsk Teknik, IT/Internet och Wireless. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: Alpha Helix, A3TL, Musicbrigade, Naty, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Sinclair Pharma, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc.