Add Gender

Affärsstrategisk jämställdhetsnätverk exklusivt för män

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2015 15:29 CET

En het fråga att inkludera män i jämställdhet

Mäns delaktighet i jämställdhet är hett. I dagarna tecknade Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

Konsultbyrån Add Gender AB lanserar därför ett affärsstrategiskt ledarskapsprogram med jämställdheten i fokus: Add Men to Change. Det unika denna gång är att det är exklusivt för män som vill arbeta för jämställdhet i näringslivet. Fokus ligger till en början på storstäderna Malmö och Stockholm men programmet kan skräddarsys för andra platser och målgrupper.

Deltagarna får ramverket till mångfald

De som deltar i programmet har insikten om vikten av jämställdhet i arbetslivet. De har också behov av fler verktyg för att ta medvetna, inkluderande och affärsinriktade beslut. Resultatet blir ett nätverk med lösningsfokuserade män från en variation av arbetsplatser och positioner som kommer bli en katalysator för jämställdheten inom många branscher. Deltagarna får annorlunda perspektiv på sitt företags affärer och kunder. Deltagarna får ramverket till frågor som mångfald, jämställdhet och genus så att de kan bättre se och analysera möjligheter.

Ett urval ur programmet är: De nio maktteknikerna - om hur ledare kan ge och ta handlingsutrymme på ett inkluderande sätt. Innovation och normkreativitet - om hur man som ledare kan bli mer innovativa och idérik tack vare nya perspektiv på både föräldraskap, ledarskap, medarbetare och dina arbetsuppgifter. Vad betyder egentligen genus? – en begreppsutredning utan pekpinnar. På vilket sätt genusperspektiv ger mervärde vid beslutsfattande.

Varför män och inte kvinnor?

Pernilla Alexandersson är vd på Add Gender AB: "Vi har sju års erfarenhet som entreprenörer inom jämställdhet och mångfald och behovet att engagera män är stort, inte för att vi tycker det utan för att männen vill ha det." Enligt henne finns det många fördomar om att män inte vill engagera sig i ett mer jämställt näringsliv.

Jämställdhet börjar med barnen

Add Gender tar också ett samhällsentreprenöriellt perspektiv då 1000 kronor av alla som betalar ordinarie pris går oavkortat till en pott för förskolepersonal att ansöka om kompetensutveckling inom. Förskolan kommer att kunna välja mellan besök av OLIKA förlag eller Jämställt. Två av Add Genders branschkollegor som specifikt är inriktade på förskola och skola. Deltagarna kommer att få följa arbetet med förskolans personal och inspireras av deras resa parallellt med sin egen utveckling som ledare.

För att läsa mer om programmet gå in på www.addgender.se/addmentochange

Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten. På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller. 

www.addgender.se

Pernilla Alexandersson

0767-877877

pernilla.alexandersson@addgender.se