Goodpoint AB

Affärsutveckling för miljöföretag

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 22:44 CET

Konsultföretaget Goodpoint AB har fått i uppdrag att stötta små- och medelstora företag i Stockholms län inom miljödriven affärsutveckling. Programmet inom miljödriven affärsutveckling finansieras av Tillväxtverket genom Entrepreneur Stockholm. Ambitionen är att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Affärsutvecklingsprogrammet där företagare gemensamt arbetar i workshopform kommer att genomföras under hela 2010.

Entrepreneur Stockholm är ett gemensamt EU-projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron Stockholm och Stockholm Business Region Development med syfte att långsiktigt stärka och öka rådgivningen till entreprenörer och innovatörer i Stockholms län.

Kontaktperson hos Goodpoint: Love Lönnroth, 08-7890424

Goodpoint är sedan 1981 ett av Sveriges ledande konsultbolag inom hållbar utveckling, med affärsidén att friska människor, frisk miljö och friska organisationer stärker förtroende, varumärke och lönsamhet. Företaget har 25 medarbetare och kontor i Stockholm och Malmö.