DoubleCheck AB

Affärsvärdet för region Dalarna på den offentliga marknaden uppgår till 14,2 miljarder kronor*

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 16:46 CEST

DoubleCheck, specialister på rådgivning inom den offentliga marknadens affärer, presenterar för fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

DoubleChecks årliga insamling av offentlig affärsinformation är sannolikt Sveriges största Spendanalys över den offentliga marknaden baserat på faktiska utbetalningar. Förutom att beskriva det totala värdet av den offentliga marknaden ger insamlade siffror en tydlig inblick i hur de offentliga inköpen fördelas. Informationen kan även brytas ned och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt område. Dessutom är det möjligt att se exakt vad varje köpande offentlig organisation köper från vilket unikt företag.

Fakta om de offentliga affärerna i Dalarna:

 • I Dalarna gjordes under 2015 totalt inköp för 14,2 miljarder kronor*. Affärerna fördelar sig på 14 621 leverantörer.
 • Landstinget i Dalarna gjorde inköp för 5,2 miljarder kronor*.
 • Kommunerna i länet gjorde gemensamt inköp för 9 miljarder kronor*.
 • De fem största privata leverantörerna i Dalarna är:
  • Atea Sverige AB med 179,2 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Mediq Sverige AB med 135,4 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Bygg Partner i Dalarna AB med 106,2 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Menigo Foodservice AB med 98,6 miljoner kronor* i affärsvärde.
  • Martin & Servera AB med 174,6 miljoner kronor* i affärsvärde.

Tillgängligheten till uppdaterad information är ett viktigt affärsverktyg för de aktörer som verkar på denna marknad, både för beställare och leverantörer. Men det är också av stort samhällsintresse då informationen visar hur allmänhetens skattemedel används. Förra årets publicering av marknads­rapporten i Dagens Industri om att det finns minst 80 miljarder att hämta i bättre offentliga affärer ledde fram till en replik av vår upphandlingsminister Ardalan Shekarabi i samma tidning dagarna efter och blev också startskottet på ett samhällsupprop som går under namnet ”80-miljardersklubben”. För Dalarnas del har DoubleCheck i en debattartikel tidigare visat på möjligheterna för Landstinget Dalarna att årligen spara en halv miljard kronor genom att lyfta upphandlingsfrågorna till en strategisk nivå.


* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.

För mer information, kontakta:

Mikael Prenler, regionchef Dalarna, tfn 070-524 24 61, mikael.prenler@doublecheck.se eller

Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck, tfn 070-712 43 57, mail: fredrik.tamm@doublecheck.se.

Fakta om 2015 års rikstäckande marknadsrapport

De tio största koncernerna i rapporten är: SAAB AB, Peab AB, Nordstjernan AB, Skanska AB, Attendo International AB (publ), Investor AB, Praktikertjänst AB, Nobina AB (publ), TeliaSonera AB samt SWECO AB (publ)

De tio största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Nobina Sverige AB, Attendo Sverige AB, Keolis Sverige AB, NCC Roads AB samt Martin & Servera AB.

2015 2014
Antal unika leverantörer är rekordhögt 215 000st 202 000st
Affärsvärde 844 mdkr* 823 mdkr*
Varav offentliga myndigheter, kommuner och
offentliga bolag som gör affärer med varandra
2 735 st 2 626 st
Till ett värde av 296 mdkr* 262 mdkr*
Den kommunala affären växer mest och har ökat med 5 % 325 mdkr* 312 mdkr*
* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av
offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda
bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter,
landsting och kommuner.

Om DoubleCheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, läs DoubleChecks White paper.

För mer information om 80-miljardersklubben se www.80miljarder.nu