Component Software AB

Affecto köper Component Software

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:25 CEST

Affecto, ett konsultföretag som specialiserat sig inom Business Intelligence, meddelar idag att styrelsen godkänt det bud som lades i juni på Component Software. Affecto förvärvar 95,3 % av aktierna i Component Software Group, till ett värde av 436,8 MSEK (363,6 MNOK). Köpeskillingen betalas till 60 % kontant och till 40 % med en riktad nyemission av Affecto-aktier till Component Softwares aktieägare. Det sammanslagna bolaget får 1000 anställda och beräknas omsätta 115 miljoner EURO under 2007. Efter köpet är Affecto Nordens största konsultbolag inom BI.

Affecto, med sitt säte i Helsingfors, etablerade sig på den svenska marknaden i november 2006 genom förvärvet av Sveriges ledande beslutsstödskonsult Intellibis. Efter förvärvet av Component Software kommer Affecto / Intellibis att ha 170 medarbetare i Sverige och bolaget har en aggressiv tillväxtstrategi.

– Med Component Software tillför vi ytterligare teknisk spetskompetens. Vi erbjuder kompletta beslutsstödslösningar där vi ser till att teknik och affärsverksamhet samverkar på bästa sätt hos våra kunder, berättar Martin Hultqvist, VD för Intellibis och tillträdande Sverigechef för Affectos beslutsstödsdel.

Affecto hjälper företag med att utveckla sin strategiska verksamhetsstyrning, att omsätta strategin i operativ målstyrning och att implementera beslutsstödssystem så att de stödjer affärsprocesserna. Koncernen har även dotterbolag i samtliga baltiska länder.

– Förvärvet av Component Software är ett logiskt steg i vår strategi att vara den ledande specialisten inom Business Intelligence i Norden, Baltikum och CEE-länderna. Vi känner väl till Component Software sedan många år och vet att de har såväl djup BI-kompetens som en företagskultur som passar väl ihop med vår, kommenterar Pekka Eloholma, CEO på Affecto Group.

Component Software Group etablerades i Norge 1997 och har idag kontor i Oslo, Stockholm och Köpenhamn.

– Vi ser fram emot samarbetet med Affecto. Marknaden växer snabbt och tillsammans bygger vi nu Nordens starkaste kompetenscenter inom BI, menar Åge Lönning, CEO för Component Software.

Den svenska marknaden för Business Intelligence väntas växa med 14 procent under 2007 och omsätta 680 miljoner kronor i licenspengar samt drygt två miljarder i konsulttjänster (källa: Exido)

– Våra kunder efterfrågar allt mer specialiserade lösningar som omfattar hela deras nordiska organisation, säger Martin Hultqvist. Därför är det viktigt för oss att ha en bred kompetensbas och en lokal närvaro i hela Norden.

Verksamheten kommer att bedrivas under namnet Affecto i samtliga länder.

För mer information, kontakta gärna:
Pekka Eloholma, CEO, Affecto Group
E-post: pekka.eloholma@affecto.com
Tel. +358 205 777 737

Martin Hultqvist,
VD, Intellibis AB
E-post: martin.hultqvist@intellibis.se
Mobil: 0708-804021