Affecto Sweden AB

Affecto presenterar Executive Report 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 15:34 CET

På uppdrag av beslutsstödsföretaget Affecto Sweden har affärsanalytiker på Great genomfört en undersökning där ett hundratal representanter för svenska koncernbolag i intervjuer svarat på frågor om hur de arbetar med Business Intelligence.

–      Sammanställningen och analysen är nu klar och innehåller mycket intressanta resultat. Bland annat framkom det att en majoritet av koncernerna inte utnyttjar sina investeringar inom BI fullt ut men att man ser förbättringspotentialer för sina processer, säger Kristoffer Lundegren, vice vd och försäljningschef på Affecto Sweden.

Deltagarna i undersökningen har även beskrivit vad som kännetecknar den optimala Business Intelligence-lösningen som skulle hjälpa företagen att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Ur innehållet:

• Svenska koncerner kan förbättra sina BI-processer.

• Majoriteten får inte ut maximal avkastning på sina investeringar inom BI.

• Ekonomi/finans upplever en utmaning i att hitta informationen de behöver.

• Både ekonomi/finans och IT-avdelningar ser möjligheter att förbättra samarbetet.

• Mindre manuellt arbete och mer analys av data är viktiga framgångsfaktorer.

De 104 respondenterna är verksamma som CFO/Ekonomichefer, controllers, BI-ansvariga, analytiker, affärs- och verksamhetsutvecklingschefer, CIO/IT-chefer, Business CIO och IT-strateger.

 

–        Affecto har nyligen utnämnts av Dataföreningens 20 000 medlemmar till det företag som bäst förstår sina kunders behov. Med resultatet av rapporten får vi ännu större kunskap om de utmaningar företag i Sverige ser inom området Business Intelligence, säger Kristoffer Lundegren.

Om du är intresserad av att ta del av den fullständiga rapporten och boka intervjutillfällen, kontakta: Jenny Huzell, marknadschef, Tel +46-(0)8-444 98 00 Jenny.huzell@affecto.com

 

Om Affecto: Vi hjälper företag att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga med hjälp av Business Intelligence. Med huvudkontor i Helsingfors har Affecto-koncernen en ledande position på de nordiska och baltiska marknaderna. I Sverige har Affecto fler än 100 konsulter. Affecto är noterat på Helsingfors-börsen, har totalt 900 medarbetare och en omsättning för 2009 på 103 mEUR. www.affecto.se