Stockholms stad

Affischering på elskåp kan bli tillåtet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 11:20 CEST

Igår beslutade kulturnämnden i Stockholms stad att utreda möjligheterna för att tillåta affischering rörande kulturverksamheter på stadens elskåp. Idag är det svårt för kulturutövare att informera stockholmarna om aktiviteter och evenemang. För det fria kulturlivet är det oftast olaga affischering eller muntlig information som står till buds. Nu vill staden utreda möjligheterna att göra det tillåtet att affischera på dessa platser. Kulturnämnden beslutade också att utreda hur man ska kunna utöka antalet kommunala informationsplatser för affischering.

- Vi vill att det ska finnas större tillgång till informationsplatser i det offentliga rummet. Affischering på fasader och skyltfönster är olämpligt och kan upplevas som störande. Däremot tycker jag att de fula elskåpen, som oftast sitter lagom i blickfånget, snarast förskönas av kulturens affischer. För att underlätta informationsspridningen och samtidigt minska den olaga affischeringen har vi föreslagit kulturförvaltningen att utreda hur detta ska kunna uppnås, säger Ann-Mari Engel, vänsterpartiet, ledamot kulturnämnden Stockholms stad.

Mer info:
Ann-Mari Engel, 070-45 13 003
Jens Holm, pressekreterare, 070-47 29 519