Zaki Group

Afghanistan- Biståndet till Afghanistan fungerar inte 02/05-31

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2000 00:00 CET

Härom veckan meddelade USA och EU att de ska ge ytterligare uppåt 100 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan under de kommande åren. Mellan 2002 och 2006 fick landet omkring 100 miljarder i bistånd. Vidare är Afghanistan ett av de länder Sverige ger mest bistånd till.

Även historiskt har Afghanistan fått stora summor bistånd från Sverige via ett fåtal frivilliga organisationer. Biståndet skulle ges till människor som lämnat landet på flykt från den kommunistiska regimen. Dessa människor behövde mat och medicin under det heliga kriget (Jihad) mot den sovetiska ockupationen. 70 % av de pengarna betalades till klanledare, krigsherrar och finansiering av skolor som skulle undervisa demokrati och mänskliga rättigheter i pakistanska flyktingförläggningar. I efterhand har det blivit alltmer tydligt att pengarna har hamnat i fel händer och därmed bidragit till talibanrörelsens framväxt.

Exakt samma sak håller på att hända idag. Det påstås att det svenska biståndet till Afghanistan går bl.a. till utbildning, infrastruktur och till återuppbyggnad av staten. Det finns många exempel på hur svenskt bistånd missbrukas.

Detta blir extra tydligt när ett antal afghaner från områden där utbildning finansieras av en svensk biståndsorganisation intervjuas i afghansk TV. De berättar att en representant kommer dit någon gång per år med sin lyxbil, omgiven av flera livvakter. Han betalar en stor summa pengar till klanledaren mot att han skriver på ett papper. Därefter ber biståndsarbetaren honom samla ihop ett trettiotal flickor och pojkar. De får papper och penna och placeras i en lokal där han tar några bilder för att sedan åka tillbaka till Kabul. Ingen vet hur mycket pengar han har betalat till klanledaren, men skolan och undervisningen lyser med sin frånvaro. Klanledaren har köpt traktorer, och afghanerna i inslaget berättar att de jobbar på hans mark med att odla och skörda opium. Lönen för detta är mellan 30 och 50 dollar i månaden, vilket såväl polisen som krigsherrarna vet om.

Samma sak gäller återuppbyggnaden av landet. Den förre finansministern, Ashraf Ghani, säger i en intervju att en lokal entreprenör kan bygga en fungerande skola för mindre än 175 000 kr. Men biståndsorganisationerna har redovisat 1 750 000 kr, Detta betyder att 90 % av biståndspengarna försvinner i höga konsultarvoden, mutor och korruption. Ghani berättar vidare att hans medarbetare hellre arbetade för biståndsorganisationer, eftersom de kunde betala 40 till 100 gånger mer i lön.

Vidare säger Ghani att en vanlig lokal vägkonsult projekterar för max 30 kronor per kvadratmeter. Biståndsorganisationernas konsulter får istället 4000 kronor per kvadratmeter.

Återuppbyggnaden av den afghanska staten har skett på likartat sätt. Omkring 30 procent av biståndet har kanaliserats via den kabinett som består av krigsherrar.

Mot bakgrund av detta blir det uppenbart att det svenska biståndet till Afghanistan i bästa fall varit verkningslöst, i värsta fall kontraproduktivt. Pengarna kommer inte fram till de lidande, utan försvinner ner i de mäktigas fickor.

Vi är betydligt mer positiva till statliga investeringar än till bistånd. Dessa kan förhoppningsvis skapa jobb och en långsiktigt hållbar utveckling. Det är dock långt ifrån självklart att inte den här typen av bistånd också försvinner i mutor, korruption och byråkrati.

Det svenska biståndet till Afghanistan bör därför antingen reformeras eller avskaffas. Dagens bistånd leder endast till ett beroende av externa medel, en stärkt opiumindustri och en omfattande korruption.

Så länge biståndet till Afghanistan kanaliseras på rekommendation av personer som kallar sig Afghanistan kännare som är oerhört skickliga på att exploatera svenskars dåliga samvete om Afghanistan, kommer samma misstag att återupprepas, gång på gång.

Farhad Zaki
Solhjödsv 22.
13241 Saltsjö- Boo
Mobil: 073-93 69 893
E-post: farhad.zaki@yahoo.se


Svenskarna är varmt välkommen i Afghanistan

Det har varit mycket debatt om den svenska truppen i Afghanistan på senare tid.

Vi afghaner känner Afghanistan bättre än någon annan. Vi är mycket positiva till den svenska säkerhetsfrämjande styrkan och Natos insatsen i Afghanistan och vi säger att Svenskarna är varmt välkommen i Afghanistan. De bidrar till frihet efter decennier av krig och förtryck.

Låt de Svenska trupperna fortsätta göra ett bra jobb med att hjälpa det afghanska folket! Det finns ett FN-mandat som reglerar ISAF:s närvaro. Trupperna är dessutom inbjudna av den lagliga Afghanska regeringen.

Bekämpandet av terrorismen, är en internationell uppgift som med alla medel måste delta och genomföras till varje pris. Detta krig kan inte vinnas av enbart afghansk befolkning. Detta krig måste utkämpas över hela värden på bred front.

Vi rekommenderar de som uppropar ”Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan” att i stället skriva och debattera om Afghanistans grannländer som Pakistan att sluta stödja och finansiera talibaner och terrorister. Med detta kan vi i Sverige göra en effektivare insats som har en betydande och avgörande effekt för den afghaniska befolkningen och fred i hela regionen.

Vi kommer att debattera om följande:

1. Svenska biståndet till Afghanistan har varit verkningslöst, i värsta fall kontraproduktivt.

2. Vad behöver Afghanistan från Sverige och den internationala samfundet.

3. Hur kan man skapa fred, tillväxt, jobb och en långsiktigt hållbar utveckling i Afghanistan.

4. Vem kallas sig Afghanistan kännare.


Du som tycker att det är intressant kan skicka din artikel för publicering via e-mail till:
Farhad Zaki farhad.zaki@yahoo.se