Zaki Group

Afghanistan - Inrätta raffinaderier för biodiesel som alternativ för opium odlingen i Afghanistan 2007/06-04

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2000 00:00 CET

Trots internationella stora insatser och påtryckningar under lång tid är Afghanistan fortfarande världens ledande tillverkare av opium, med en produktion som motsvarar 90 procent av världens utbud av drogen. Idag existerar illegala odlingar i 29 av 32 provinser i Afghanistan.

Mellan 2002 och 2006 fick landet omkring 100 miljarder i bistånd som i stort sett har varit verkningslöst. Millioner fattiga afghanska bönder är fortfarande beroende av inkomsterna från opiumodlingarna.

Förutom fattiga bönder som behöver pengarna, finns också mäktiga politiska och ekonomiska intressen i droghanteringen i Iran, Centrala Asien men framförallt i Pakistan som finansierar talibaner och terrorister.

EU:s tidigare utrikeskommissionär Chris Patten har skrivit om den frustration han upplevde efter att han 2003 meddelat att EU skulle bidra med motsvarande en miljard euro de kommande fem åren i Afghanistan. I sin bok "Not Quite The Diplomat", påpekar Patten att de afghanska knarkbaronernas inkomster var större än det internationella stödet till en återuppbyggnad av landet efter talibanerna.

Situationen tycks inte ha förändrats sedan dess. Enligt en färsk FN-rapport ser inte årets opiumskördar ut att bli mindre än under fjolåret, då skörden var rekordstor.

Ett annat stort hot mot den framtida utvecklingen i Afghanistan är att de statliga Afghanska institutionerna alltmer blir också narkotikahandlarnas fångar.

Biståndspengar kommer inte fram till de lidande. De utländska biståndsorganen har skapat ett system som effektivt kanaliserar utvecklingsanslagen ner i de mäktigas fickor, samtidigt som afghanerna är i desperat behov av hjälp för att bygga upp den raserade infrastrukturen.

Regeringen i Kabul har gett de lokala myndigheterna, som är beroende av utländskt bistånd, i uppgift att förstöra opiumfält. Förstörelsen av opiumodlingar innebär ett hot mot böndernas levebröd så länge de inte erbjuds några alternativa grödor. Där man har förstört fälten har det drabbat de fattigaste bönderna. Närmare 85 procent av Afghanistans 28 miljoner invånare livnär sig på jordbruk.

Denna oroväckande utveckling är något som berör oss väldigt direkt, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare. Nästan allt heroin på den svenska marknaden har sitt ursprung i Afghanistan. Det är mycket oroande att odlingarna nu ökar igen, inte minst mot bakgrund av att heroinintaget ökar bland yngre missbrukare i Sverige.

Nu Finns en i en snabb lösning för att stoppa och eliminera produktionen på två eller tre år: Etablering av biodieselraffinaderier i de mest infekterade områdena i Afghanistan. Dessa kan skapa jobb för millioner afghanska bönder, en långsiktigt hållbar utveckling som samtidigt är en unik åtgärd mot narkotika.

Med bakgrund till narkotikaproblemen i Sverige och den verkningslösa effekten av biståndet till Afghanistan, bör det svenska biståndet helt inriktas på insatser för finansiering av biodieselraffinaderier. Detta vore en unik åtgärd mot både narkotika och fattigdom i Afghanistan

Vissa former av bistånd är emellertid nödvändiga, t.ex. akut katastrofhjälp. Den här typen av hjälp sköts dock bättre av den svenska säkerhetsfrämjande styrkan som är mycket väl organiserad än de svenska biståndsorganisationer som idag enbart leder Afghanistan till ett beroende av externa medel, en stärkt opiumindustri och en omfattande korruption. (se även tidigare i Newsdesk pressmeddelande Biståndet till Afghanistan fungerar inte).

Biodiesel är benämningen på ett drivmedel tillverkat av transesterfierade vegetabiliska oljor och fetter. Man kan använda i princip vilken typ av fett som helst för tillverkning av biodiesel. Man använder helt enkel den typ av olja som är billigast. I Sverige är raps vanligast medan man i Afghanistan kan tillverka från sojaolja eller majsolja. Även palmolja, senap och alger kan användas. Vidare kan man även använda animaliska fetter såsom ister och talg. Biodiesel är en gulaktig vätska med flampunkten ~ 150 °C och därmed ganska svårantändbar.
Vi har de kunskaper inom biodiesel produktion som behövs i sammanhanget och Sverige måste nu bli initiativtagare till detta.

För mer information om biodiesel produktion och Afghanistan kontakta:

Farhad Zaki
Sverige:
Solhöjds 22.
13241 Saltsjö- Boo
Mobil: 073-93 69 893

Afghanistan:
Turabazkhan 42.
Share-e-Naw.
Kabul
Tel: + 93 799 69 42 92

E-post: farhad.zaki@yahoo.se