Novartis Onkologi

Afinitor godkänt mot vanligaste formen av bröstcancer

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 08:36 CEST

Nu har Afinitor, en ny typ av bromsmedicin mot spridd hormonpositiv bröstcancer, godkänts inom EU. Det är ett viktigt framsteg för den här patientgruppen, där den senaste stora nyheten var antihormonbehandling som kom för över 15 år sedan.
     – Godkännandet innebär att vi får en ny behandlingsmöjlighet för de kvinnor som har den vanligaste formen av bröstcancer. Läkemedlet bromsar sjukdomsutvecklingen och fördröjer behovet av behandling med cellgifter, säger överläkare Henrik Lindman på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
     Behandlingen mer än fördubblar tiden som kvinnor kan leva utan tumörtillväxt. Samtidigt halveras risken för fortsatt spridning.

Den vanligaste formen av bröstcancer är hormonpositiv bröstcancer. Över 5 000 kvinnor i Sverige får tumörer vars tillväxt är beroende av kvinnliga hormoner (östrogen och progesteron). Om sjukdomen sprider sig har basen i behandlingen tidigare varit antihormoner och cytostatika för att hålla tumörtillväxten i schack. Nu visar studier att en ny behandling mer än fördubblar tiden som kvinnor kan leva utan tumörtillväxt. Afinitor är varken antihormon eller cytostatika, utan en ny typ av medicin som blockerar ett tillväxtprotein i cancercellen.

– Afinitor stoppar sjukdomsutvecklingen och fördröjer behovet av cellgifter under en längre tid, säger överläkare Henrik Lindman, som har varit svensk prövningsledare i den studie som ligger till grund för godkännandet.

Lever mer än dubbelt så länge utan tumörtillväxt
De kvinnor som fick Afinitor i kombination med antihormonell behandling levde mer än dubbelt så länge utan tumörtillväxt (7,8 månader), jämfört med de kvinnor som enbart fick antihormonell behandling (3,2 månader).

– Allt som ger mer tid till kvinnor som lever med spridd bröstcancer är goda nyheter, säger Maria Wiklund Karlsson, ordförande för Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholm.

– Jag träffar många kvinnor med spridd sjukdom. Därför är det glädjande att den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt ytterligare en behandling som kan gynna en del av dessa kvinnor, säger Maria Wiklund Karlsson, vars förening erbjuder både samtalsgrupper och rekreationskurser för kvinnor med spridd bröstcancer.

Studien visade också att risken för att cancern skulle fortsätta sprida sig mer än halverades (55 procent).

Ytterligare en analys baserad på oberoende röntgenkontroller visade att Afinitor fördröjde tumörutvecklingen med hela 11,0 månader mot 4,1 för dem som bara fick antihormonell behandling.

Afinitor – en ny typ av cancerläkemedel
Afinitor är en ny typ av cancerläkemedel, som blockerar ett protein (mTOR) i cancercellen. mTOR-protein påverkar tillväxten av blodkärl i tumörer, men också ämnesomsättningen i cancercellerna och deras möjligheter att dela sig.

Afinitor är en tablett som tas varje dag. Det går ganska snabbt för läkarna att konstatera om behandlingen har effekt, det vill säga om läkemedlet bromsar tumörutvecklingen.

Afinitor är nu godkänt inom EU för behandling av avancerad eller spridd hormonpositiv bröstcancer i kombination med antihormonbehandlingen exemestan. Det blir ett tillskott i behandlingen av hormonpositiv bröstcancer där basen har varit antihormoner och cytostatika.

Läkemedlet finns på svenska apotek och används redan framgångsrikt för behandling av spridd njurcancer och vissa neuroendokrina tumörer.

Så blockerar Afinitor cancerceller (mTOR-hämning): se film
Så fungerar mTOR-hämning av cancerceller: ladda ner nyhetsgrafik
För mer information om Afinitor (everolimus): se Fass.se

Fakta om studien
I BOLERO-2 deltog drygt 700 kvinnor på 189 sjukhus världen över, däribland Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset.

BOLERO-2 är en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad fas III-studie, där Afinitor (everolimus) i kombination med exemestan jämförs med placebo plus exemestan för kvinnor efter klimakteriet med hormonpositiv lokalt avancerad eller spridd bröstcancer vars sjukdom har fortsatt att utvecklas trots behandling med aromatashämmare (letrozol eller anastrozol).

Studiedeltagarna randomiserades (2:1) till behandling med antingen everolimus 10 mg per dag plus exemestan 25 mg per dag, eller placebo (overksamma tabletter) plus exemestan 25 mg/dag. Det primära målet är progressionsfri överlevnad. Sekundära mål är total överlevnad, responsfrekvens, biverkningar, livskvalitet och klinisk nytta.

Bröstcancer – liten ordlista

  • Hormonpositiv bröstcancer – vanligaste formen av bröstcancer, omkring 80 procent får hormonpositiv bröstcancer, tumören stimuleras av kvinnliga könshormon (progesteron och östrogen), kallas även hormonreceptorpositiv bröstcancer.
  • HER2-positiv bröstcancer – tumören stimuleras att växa av ett protein, HER2.
  • Trippelnegativ bröstcancer – tumören påverkas inte av östrogen, progesteron eller HER2.
  • Inflammatorisk bröstcancer – ger en inflammation i bröstet med rodnad, ömhet och svullnad
  • Ärftlig bröstcancer – forskare har identifierat två ärftliga bröstcancergener, BRCA1 och BRCA2
  • Avancerad bröstcancer (ABC) – kallas även lokalt avancerad eller spridd bröstcancer, det innebär till exempel att patienten har en stor tumör eller spridning till många lymfkörtlar (stadium III), eller tumörer i andra organ (stadium IV).
  • Metastaserad bröstcancer (MBC) – innebär att patienten har spridning med metastaser i skelettet eller andra organ, som lever eller lunga (stadium IV).
  • Spridd bröstcancer – se avancerad och metastaserad bröstcancer.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se