Afrikagrupperna

Afrikagrupperna stärker arbetet med globala ekonomiska frågor i Sydafrika

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 15:35 CEST

Lika viktigt är dock att koppla dessa frågor till det lokala planet och där är SPP ett bra exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling på gräsrotsnivå.

Khanya College, KC
Den ekonomiska och politiska globaliseringen slår hårt mot de fattigaste människorna i världen. Khanya College har sedan mitten av 80-talet arbetat med att stärka arbetarrörelser och människor som leveri fattigdom för att de bättre ska kunna hantera de utmaningar de ställs inför. De håller utbildningar och workshops för organisationer, samt ger ut publikationer och forskningsrapporter.
Läs mer på www.khanyacollege.org.za

Surplus People Project, SPP
SPP arbetar med över 1 300 kvinnor och män i och runt 40 samhällen i norra och västra Kapprovinserna. Huvudfokus i verksamheten är tillgång till land för att säkra matförsörjningen för fattiga människor. SPP arbetar främst med småskaliga jordburkare och satsar hårt på hållabar ekologisk odling som ett alternativ till traditionella jordbruksmetoder. En annan viktig faktor är småskaliga jordbrukare representation i de organ som beslutar om jordbruksreformer.
Läs mer på www.spp.org.za

International Labour Research and Information Group, ILRIG
Det civila samhället i Sydafrika har genomgått en omfattande förändring sedan apartheids fall för 15 år sedan. Vid demokratins införande avslutade många organisationer sin verksamhet, men idag ser vi allt fler nya organisationer bildas. ILRIG arbetar för att stärka fackföreningar och dessa sociala rörelser i kampen mot effekterna av den globala neoliberalismen. ILRIG håller kontinuerligt konferenser, allmänna forum och workshops där olika frågor som har med globalisering att göra diskuteras.
Läs mer på www.ilrigsa.org.za

För mer information kontakta Afrikagruppernas pressekreterare:
Viktoria Olausson, 0735-939139, 08-442 70 67
viktoria.olausson@afrikagrupperna.se

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se

Afrikagrupperna ● Tegelviksgatan 40 ● 116 41 Stockholm ● Tel 08-442 70 60