Attac Sverige

Afrikaner vittnar på ESF i Malmö om hur Sverige och EU suger ut deras kontinent med hjälp av ”hemliga” handelsavtal

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 06:01 CEST

Sedan 2000 har EU, mer eller mindre i skymundan, förhandlat fram ett regionalt handelsavtal vid sidan om WTO:s "utvecklingsrunda" och som kallas för Economic Partnership Agreement. Avtalet syftar till att ta bort alla regleringar för handeln mellan EU och Afrika inklusive de karibiska öarna. Avtalet skulle vara färdigt till 31 december 2007 men har blivit försenat, mycket p.g.a. olika uppfattningar om hur avtalet ska förhandlas och dess innehåll.

I en utredning som Internationella valutafonden (IMF) och EU-kommissionen gjorde angående EPA-avtalets konsekvenser för Kenya, fann de att landet skulle förlora 65 % av sin industri, 12 % av statsinkomsterna och att miljoner människor skulle berövas sin främsta inkomstkälla, det småskaliga jordbruket. Sedan 2007 finns ett interimsavtal med 35 länder, däribland Kenya. Det är i bruk men ännu inte ratificerat så det kan än så länge rivas upp.

På ESF i Malmö anordnar Attac, Afrikagrupperna och Färnebo folkhögskola ett seminarium där tre personer, utifrån varsitt perspektiv, kommer att vittna om de konsekvenser som EPA-avtalet har fått och kommer att få för Kenya men även för Sydafrika och resten av Afrika. Det är en sydafrikansk kvinna som kommer att berätta om hur EPA-avtalet kommer att påverka det sydafrikanska näringslivet. På seminariet medverkar också Erastus Mwangi Danson, en jordbrukare som kommer tala om hur ett ev. EPA-avtal påverkar hans och miljoner andra bönders liv. Den tredje personen som kommer att vittna är Joyce Njeri Mwangi, en agronom som kommer att tala om konsekvenserna för Kenya och andra afrikanska länder.

Seminariet äger rum söndag den 21/9 kl 09.30 - 12.30 i Folkets Hus, Nobeltorget, Sal 1, på European Social Forum i Malmö.

Kontakt: Lars Elf, 0739-46 27 30

Presskontakt för Attac Sverige under ESF:

Niklas Olin, 0706-41 40 88