FAO

Afrikansk fond för tryggad livsmedelsförsörjning blir verklighet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 12:09 CET

Ekvatorialguinea skänker 30 miljoner dollar till fond för att bekämpa hungern i Afrika  

Ekvatorialguinea bidrar med 30 miljoner dollar till ny solidaritetsfond som syftar till att mobilisera ekonomiska resurser från Afrika för en förbättrad livsmedelsförsörjning på kontinenten.

Det första bidraget till den afrikanska solidaritetsfonden offentliggjordes under en ceremoni i anslutning till det tredje toppmötet mellan Afrika och Sydamerika i Malabo, där FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva medverkade.

Graziano da Silva träffade Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Ekvatorialguineas president, innan avtalet undertecknandes och sa att bidraget visar på landets engagemang i kampen mot hungern i Afrika. 

FAO:s regionala representant i Afrika, Maria Helena Semedo, som undertecknade avtalet för FAO:s räkning, tillade att ”det generösa bidraget från Ekvatorialguinea kan hjälpa till att realisera den politiska viljan att skapa konkreta åtgärder i kampen mot hungern”. Hon uppmanade även andra länder att följa detta exempel och bidra med finansiellt stöd.   


Av Afrika för Afrika

Målet med den nya solidaritetsfonden är att samla resurser från Afrikas starkaste ekonomier och använda dem över hela kontinenten till stöd för nationella och regionala initiativ som avser att bekämpa hungern, osäker livsmedelsförsörjning och undernäring.

Fondens grundidé presenterades vid FAO:s regionala konferens i april 2012, som hölls i Republiken Kongo, där värdlandets president Denis Sassou Nguesso efterfrågade ökat samarbete mellan de afrikanska länderna för att tillsammans kunna bekämpa hungern.

Förutom Ekvatorialguinea har flera afrikanska länder uttryckt att de har för avsikt att bidra till fonden. Angola är ett av dessa länder, vilket president José Eduardo dos Santos meddelande under Graziano da Silvas besök i Luanda i januari 2013.

Den afrikanska solidaritetsfonden är avsedd att komplettera, inte ersätta, bistånd från utländska givare. Inledningsvis kommer fonden framförallt fokusera på att minska sårbarheten för samhällen på landsbygden vid naturkatastrofer och andra kriser. Detta innebär en vidareutveckling av det arbete som visat sig vara framgångsrikt under bland annat krisen på Afrikas horn och i Sahel.  

Fonden, som förvaltas av FAO, kommer att verka inom ramen för det övergripande utvecklingsprogrammet för det afrikanska jordbruket (CAADP), vilket är ett afrikalett initiativ som arbetar för att öka jordbrukens produktivitet i regionen.  

”Om vi arbetar tillsammans under ledning av afrikanska regeringar och regionala institutioner kan vi lära av varandra genom syd-syd samarbete och andra utbyten, och på så vis bekämpa hungern i Afrika”, sa Semedo, FAO:s regionala representant. 

Semedo förklarade att arbetet kommer att involvera, inte enbart regeringar och internationella organisationer som FAO, utan också det civila samhället, den privata sektorn, vetenskapssamhället och andra partners.


Mer information: 

Pressmeddelandet på engelska 

FAO Nordens hemsida

Det övergripande utvecklingsprogrammet för det afrikanska jordbruket (CAADP)