Latinamerikagrupperna

Agera nu - Klimatet väntar inte!

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:03 CET

Agera nu - Klimatet väntar inte!

Ljusmanifestation vid Rosenbad inför klimatmötet COP16 i Cancun

Den 29 november kl 15.30-17.30 genomför Sveriges samlade klimatrörelse en ljusmanifestation i samband med klimatmötet i Cancun. Klimatförändringarna försvinner inte, tvärtom är situationen än mer allvarlig nu än inför mötet i Köpenhamn förra året. Med budskapet ”Agera nu - Klimatet väntar inte!” vill vi påminna ansvariga ministrar om att de har vårt mandat att agera.

Världens länder har gjort sitt bästa för att skruva ner förväntningarna på mötet i Cancun. Medborgarnas krav på ansvariga politiker har dock inte tystnat.

För att förhindra skenande klimatförändringar och en global kris måste Sveriges företrädare i Cancun verka för att man under mötet:

1. Kommer överens om ett långsiktigt temperaturmål långt under två grader
2. Minskar klyftan mellan nuvarande åtaganden och de utsläppsminskningar som krävs
3. Skapar en ny klimatfond för att finansiera omställningen till ett klimatsmart samhälle
4. Gör framsteg innan COP17 kring rättvisa och innovativa källor för offentlig klimatfinansiering i enlighet med principerna i klimatkonventionen
5. Inrättar en ram för skydd av tropiska skogar som garanterar urfolkens rättigheter och bevarar den biologiska mångfalden

Världens regeringar måste under förhandlingarna i Cancun fortsätta arbeta för att få till stånd ett internationellt klimatavtal. Idag påminner vi den svenska regeringen om att den har svenska folkets mandat och ett ansvar gentemot nuvarande och kommande generationer att verka aktivt för en lösning på klimatkrisen. Det duger inte att lägga hela skulden på andra parter som Kina; även EU måste erbjuda mer än vad som gjordes i Köpenhamn.

COP 16 i Cancun måste bli en milstolpe på vägen mot ett rättvist, juridiskt bindande och globalt avtal. Det handlar om hela mänsklighetens framtid.

Läs den andinska ursprungsfolksrörelsens och Latinamerikagruppernas debattartikel i Göteborgsposten (28/11): http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.498794-klimatkrisen-kraver-en-ny-utvecklingsmodell

Kontakter:
Latinamerikagrupperna, Pontus Björkman, 0737 711850
Greenpeace, Martina Krüger, 0705 502913
WWF, Barbara Evaeus, 0703 939030
Naturskyddsföreningen, Anders Grönvall, 0706 554619
Forum Syd, Johanna Sandahl, 08 50637164
Action Aid, Karin Wall Härdfeldt, 08 615 55 57
Klimataktion, Samuel Jarrick, 0709 950439
Miljöförbundet jordens vänner, Lars Igeland, 0738 203034
Fältbiologerna, Katten Bergström, 0700 945928
Köttfrimåndag, Jonas Paulsson, 0735 582613
Open World Foundation/Open World Café, Christer Söderberg, 0708 803672
NOOW, Jan Govella, 0707 884283
Svalorna Latinamerika, Johan Olsson, 08 6421097
Föreningen Framtidsjorden

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle.

Latinamerikagruppernas verksamhet finansieras till största delen av av det statliga svenska biståndsorganet Sida och Forum Syd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.