SVA AB

Aggressiv fågelinfluensa konstaterad på Gotland

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 13:18 CET

Pressmeddelande från Jordbruksverket och SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala har analyserat prover från två viggar funna vid Sjaustru på östra Gotland. På morgonen konstaterades att de bar på den aggressiva varianten av fågelinfluensaviruset H5. Jordbruksverket vidtar skyddsåtgärder i området kring fyndplatsen.
De båda viggarna upptäcktes ute på isen utanför den gotländska orten Sjaustru. Jordbruksverket kommer under dagen att införa skydds- och övervakningsområden för att förhindra att smittan sprids till tamfjäderfäbesättningar. Döda vilda fåglar kommer att samlas in av personal på plats och de som inte skickas till SVA för provtagning kommer att destrueras.

Skydds- och övervakningsområdena upprättas inom en radie på tre respektive tio kilometer runtom fyndplatsen. Restriktionerna är precis desamma som i Oskarshamn, Oxelösund och Karlskrona, och gäller hanteringen av och kontakter med fjäderfän:

* Det är förbjudet att transportera fåglar in i, ut ur och inom områdena.
* Det är förbjudet för obehöriga att besöka anläggningar där det finns tamfåglar.
* Alla som äger fjäderfä, även hobbybesättningar (undantagna är burfåglar som hålls inomhus i privatbostäder), inom områdena måste anmäla sina fåglar till Jordbruksverket, via webbanmälan på www.sjv.se/fjaderfaregistrering eller telefon 036-15 52 30.

Den operativa ledningscentralen på plats kommer att ledas av Olle Johansson, biträdande chef för distriktsveterinärerna. En presskonferens kommer att hållas under dagen:

Tid: 12.00 Plats: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby

Kontaktpersoner:

Pia Gustafsson, veterinärinspektör på Jordbruksverket, tel 036-15 60 04

Marianne Elvander, statsepizootolog, SVA, tel 070-617 41 46

Annika Melin, informationschef på Länsstyrelsen i Gotlands län, tel 070-558 67 36