Citerus

Agil Innovation med bleeding edge-teknik hos Reforce

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 10:30 CEST

Reforce är affärsstrateger som både hjälper företag att ompositionera sig på sin marknad och är med operativt i själva genomförandet.

Utmaning

Reforce hade behov av ett IT-baserat stöd för att säkerställa att förändringen som genomförts hos kunderna stannar kvar även efter att Reforce lämnar dem att jobba vidare själva. 

Ulf Arnetz, CEO och grundare, förklarar varför projektet var så viktigt för Reforce:
- Genom att använda ett systemstöd kommer vårt avtryck hos kunderna bli både bredare och framförallt djupare. De förändringar vi genomför hos våra kunder innebär nya processer och ändrat beteende.  Systemstödet hjälper till både vid införandet och för att vidmakthålla dessa. På så sätt säkerställer vi att levererad affärsnytta bibehålls och utvecklas. 

Komplexiteten i det man levererar till sina kunder, det faktum att programvaran ska kunna stödja en mängd olika typer av företag och processer på ett dynamiskt sätt i kombination med att systemet är verksamhetskritiskt för både Reforce och de företag som använder det ställde mycket stora krav på tekniken.

Reforce såg inte att någon av de standardprogramvaror som finns på marknaden var i närheten av att uppfylla de krav man hade. Därför krävdes utveckling av en helt unik programvara, som enkelt skulle kunna beskrivas som ett workflow-drivet, processorienterat CRM-system.

Reforce har ingen IT-avdelning eller infrastruktur, så när de skulle utveckla ett eget system var kravet att systemet inte skulle innebära ett behov av detta.

Lösning

Reforce beslöt sig för att utveckla programvaran själv och på detta sätt tillföra sin affär ytterligare konkurrenskraft och exklusivitet. Utifrån dessa förutsättningar blev Citerus, som gärna åtar sig helhetsåtagande för kunder med en idé och vision men utan egen utvecklingskapacitet, ett logiskt val att vända sig till. Kraven gjorde det tidigt i processen till en självklarhet, för både Reforce och Citerus, att systemet skulle vara molnbaserat. 

Hos Reforce definierades en Produktägare, som blev ett tydligt kitt mellan Citerus utvecklingsteam och Reforce verksamhetskrav. 

- Citerus är en idealisk partner för utveckling av komplexa projekt som baseras på den senaste tekniken, säger Dennis Winge, Produktägare Reforce. De har guidat oss genom molnen, och hjälpt oss att göra val som är i absolut framkant, utan att vara allt för oprövade. 

- Därefter har Citerus stöttat mig som Produktägare så att jag har kunnat formulera krav på en bra nivå och även varit ett bra bollplank vad det gäller att diskutera affärsnytta/värde vs. teknisk komplexitet, fortsätter Dennis. 

- Jag har dessutom sällan träffat så tekniskt kompetenta utvecklare, som klarar balansen mellan teknisk fulländning och att hela tiden leverera affärsnytta, avslutar Dennis. Att jobba med ett team från Citerus är ett mycket effektivt sätt att outsourca sina affärskritiska utvecklingsprojekt. 

Resultat

Processen tog sin början med en initial etableringssprint då teknikalternativ utvärderas. Utifrån en lista med features som prioriterades efter affärsnyttan definierades slutligen teknikstacken. Målet var att efter ungefär sex månader leverera körbar kod i en första version, för att på så sätt börja få feedback från användarna. 

Utefter användarnas kommentarer utvecklas nu en första version av systemet som förväntas gå live sex månader efter projektstart. 

Vi hjälper våra kunder att lyckas med mjukvaruutvecking; antingen genom att utbilda och coacha, införa ett självstyrande ledarskap och ett lättrörligt arbetssätt eller genom att utveckla mjukvara åt dem. Allt för att de ska kunna hålla en hög innovationstakt och skapa smarta lösningar som ökar deras konkurrenskraft. Vi är ledande på Scrum, Java, Domändriven design och många andra metoder och tekniker i framkant. 

www.citerus.se