StrongPoint Sverige

Agne Pettersson ny VD på CashGuard

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:54 CET

Från och med den 22 februari 2007 tillträder Agne Pettersson som ny VD och koncernchef för CashGuard. Agne Pettersson har tidigare jobbat bland annat som vice VD för Posten AB samt som VD för InterForward och inom Egmont koncernen.

Enligt en gemensam överenskommelse mellan Ove Wedsjö och CashGuards nya styrelse lämnar Ove Wedsjö sin post som VD och koncernchef för CashGuard per den 22 februari 2007.


Under Ove Wedsjös tid som VD för CashGuard har resultatet för bolaget vänts. Ove har skapat kraftig tillväxt i företaget, stärkt bolagets position på marknaden och utvecklat produktionen till en modern flödesorienterad industriell tillverkning. Ett intensivt och krävande arbete som han lyckats väl med. Ove lämnar nu över ett bolag i stark tillväxtfas.

Tillträdande VD och koncernchef Agne Pettersson driver för närvarande egen verksamhet, men har också en bakgrund som vice VD för Posten AB samt som VD för InterForward och inom Egmont koncernen. Agne har dessutom varit styrelseledamot i CashGuard mellan 2003-2004 och drev då arbetet med förvärvet av SQS. Han har erfarenhet från internationell miljö inom både tillverkande och tjänsteföretag.

- Agne kommer att tillföra CashGuard ytterligare kompetens kring kontant- och logistikflöden. Han har dessutom lång erfarenhet av internationalisering vilket kommer att förstärka bolaget i den pågående expansionen, säger Morthen Johannessen, styrelseordförande i CashGuard.

- Det känns väldigt spännande att ta över ledningen i CashGuard, säger Agne Pettersson. CashGuard har en unik affärsmöjlighet och bolaget är på rätt väg. Jag ser fram emot att, tillsammans med personalen, få skapa ett starkare CashGuard med tillväxt på nya intressanta marknader.

För ytterligare information kontakta:
Morthen Johannessen, styrelseordförande CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 36


Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt till säkerhetsföretag. CashGuard-koncernen har cirka 170 anställda och omsatte cirka 323 mkr under 2006. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsen.