Remark Erika Braun

Agnes Wold – vald till Årets yrkeskvinna 2015 av BPW Sweden

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2015 16:45 CEST

Hon har skakat om forskarvärlden, avlivat myter om bl a amning, dammråttor och hur mycket vatten vi ska dricka varje dag. Hennes passion och drivkraft för orättvisor särskilt när det gäller bemötande av kvinnors kompetens inom akademin har lett både till förtal, hot och uppsägning. Det har inte hindrat henne att lyfta fram obekväma fakta. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och överläkare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, är en värdig vinnare av utmärkelsen Årets Yrkeskvinna, berättar Erika Braun, förbundsordförande för BPW Sweden.

Business and Professional Women, BPW arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet och livslångt lärande. Det är grunden och med det följer frågor som rör jämställdhet, diskriminering, ledarskap med mera. Sedan 1981 har BPW Sweden utsett Årets Yrkeskvinna och i år valdes Agnes Wold.  Hon har varit ordförande i Kvinnliga akademikers förening och Högskoleverkets jämställdhetsgrupp. Nu sitter hon med i den expertgrupp som ska hjälpa forsknings- och högskoleministern att förbättra jämställdheten inom akademin. 2006 utsågs hon till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola, bland annat för att tillsammans med kollegan Christine Wennerås, ha uppmärksammat den akademiska världen på hur kvinnliga forskare riskerar att missgynnas. Studien publicerades i den ansedda tidskriften Nature. Av de 100 forskare som har dragit in mest pengar till Göteborgs universitet under de senaste åtta åren så ligger Wold på plats 28. 

– Hennes gedigna kunnande och drivkraft för yrkeskvinnor inom akademin är beundransvärd och det vill vi lyfta fram, säger Erika Braun.

Motivering: BPW Sweden har utsett Agda Wold till Årets Yrkeskvinna 2015 med motiveringen:

Agnes Wold har på ett modigt, envist och och rakryggat sätt "trampat upp stigen" för att kvinnors kompetens och meriter ska värderas på lika villkor inom den mansdominerande forskarvärlden. Hennes gedigna kunnande inom sitt område, som hon på ett lättfattligt sätt delar med sig av, är hon idag en stor förebild för yrkeskvinnor och en röst man lyssnar på med stor respekt.

Tidigare vinnare: Årets Yrkeskvinna har av BPW Sweden utsetts sedan 1981. Tidigare vinnare är bl a HHK Kronprinsessan Victoria, 2010, 2012 utsågs Gudrun Sjödén, 2013 Maud Olofsson, 2014 Gertrud Åström.

Kriterier: Det är en kvinna i yrkesaktiv ålder, somhar gjort en insats av väsentlig betydelse och har påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde. Honär en förebild och föredöme för andra kvinnor, har ingen huvudsakligen partipolitisk eller facklig verksamhet, är utåtriktad, samhällsorienterad och aktiv.

Fakta

BPW Sweden är ett förbund som består av 12 BPW-klubbar runt om i Sverige och med drygt 350 medlemmar. Lika rättigheter och lika lön för kvinnor och män på arbetsmarknaden har varit högt på kravlistan sedan 1930-talet, då den första klubben bildades i Sverige under namnet Sveriges Yrkeskvinnors Riksförbund, YKR med Célie Brunnius, Alva Myrdal och Agda Rössel som medlemmar. Idag drivs frågan ”lika-lön-för-lika-arbete” under det internationella begreppet och manifestet Equal Pay. BPW Sweden är knutet till BPW Europa och BPW International. BPW International finns i över 90 länder runt om i världen med totalt ca 30 000 medlemmar. Det gör oss till en av världens största organisation för yrkeskvinnor.