Independent Living Institute Assistanskoll

Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Vi stöder Folkpartiets krav på lagändring i LSS"

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 10:47 CET

Grundläggande behov som berättigar till assistansersättning måste definieras tydligare i § 9a i LSS, enligt Agneta Luttropp, ledamot i Socialutskottet och miljöpartiets talesperson i funktionshinderfrågor. Hon är även kritisk till Försäkringskassans planer på att utreda begreppet goda levnadsvillkor och om enbart aktiv tid ska räknas i assistans.

Lagändring krävs för att återställa assistansbedömningarna

Sedan 2007 anser Försäkringskassan att enbart integritetskänsliga delar i de grundläggande ska räknas som grund för assistansersättning . Det mest kända exemplet är att enbart den som inte kan föra maten till munnen och tugga själv då har ett grundläggande behov vid måltider. Högsta Förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten) gav 2009 Försäkringskassan stöd i en omtalad dom. Agneta Luttropp och Miljöpartiet anser att utvecklingen nu gått helt fel och att § 9a i LSS nu bör ändras. - De förändrade bedömningarna av grundläggande behov avviker från intentionerna i LSS. När så många nu får sina timmar neddragna vid tvåårsomprövningar, är det uppenbart att det behövs en lagändring.  Både Vänsterpartiet och Folkpartiet har motionerat om en lagändring, Folkpartiets Maria Lundqvist Brömsters har i en intervju sagt att § 9a behöver ändras för att intentionerna i LSS ska kunna följas, vilket Agneta Luttropp stöder.
- Jag håller fullständigt med henne om detta.
Hur ser du på möjligheten att göra en blocköverskridande uppgörelse i den här frågan i Socialutskottet?
- Det vore bra om det gick, vi i oppositionen behöver bara stöd av ett parti till i regeringen för att detta ska gå igenom. Det är viktigt att om vi gör en lagändring här behöver den vara tryggad framöver oavsett vilken regering som sitter.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

 

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans