Riddarhyttan Resources AB

AGNICO-EAGLE MINES LIMITED ÖKAR SITT ÄGANDE I RIDDARHYTTAN TILL 91 %

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 13:50 CEST

Agnico-Eagle Mines Limited ("Agnico-Eagle") lämnade den 12 maj 2005 ett rekommenderat offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Riddarhyttan Resources AB ("Riddarhyttan" eller "Bolaget") avseende samtliga utestående aktier i Riddarhyttan som man inte redan ägde.

Den 12 oktober 2005 meddelade Agnico-Eagle att det vid utgången av den förlängda budtiden visat sig att aktieägare som representerar 77 procent av aktiekapitalet accepterat Erbjudandet. Tillsammans med de 14 procent som Agnico-Eagle sedan tidigare äger utgör detta 91 procent av totala antalet aktier.

Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts och redovisning av vederlaget för de Riddarhyttanaktier som lämnats in i Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 18 oktober 2005.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ej accepterat, har detta förlängts till kl. 16.00 den 21 oktober 2005. Redovisning av vederlaget för de Riddarhyttanaktier som lämnas in under den nya förlängda anmälningsperioden förväntas påbörjas omkring den 28 oktober 2005.

Aktieägare i Riddarhyttan som har frågor avseende erbjudandet kan kontakta Enskilda Securities, Nybrokajen 5, 103 36 Stockholm, 08-52 22 95 00, eller SEB Emissioner & Delägarprogram, Rissneleden 110, 106 40 Stockholm, 08-639 27 50.

För mer information vänligen kontakta
Lars-Göran Ohlsson VD eller
Johan Rehnström ekonomi- och informationschef
Riddarhyttan Resources AB
Telefon: +46 920 75899 resp. +46 920 75894
Mobil: +46 70 550 1948 resp. +46 70 527 5107
Email: lars-goran.ohlsson@riddarhyttan.se resp johan.rehnstrom@riddarhyttan.se

Riddarhyttan Resources AB är ett prospekteringsbolag med förekomster av ädelmetaller i de Nordiska länderna. Företagets primära affärsidé är att genom prospektering eller köp förvärva nya förekomster som genom detaljprospektering kan förädlas till brytvärda malmer.

I förekomsten vid Suurikuusikko (Finland), som är Riddarhyttans mest avancerade projekt, uppgår "measured" tonnage till 2,5 Mt med 6,2 gram guld per ton (0,50 miljoner ounces), "indicated" tonnage till 9,3 Mt med 5,1 gram guld per ton (1,53 miljoner ounces) och "inferred" tonnage till 12,5 Mt med 4,2 gram guld per ton (1,70 miljoner ounces) (cut-off 2,0 g/t).