Landstinget i Östergötland

Agree bedömer kvaliteten på vårdprogram: Östergötland medverkar i internationell utvärdering

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 10:42 CEST

Agree är ett instrument för bedömning av kvaliteten på medicinska riktlinjer. I ett samarbete mellan 19 länder i Europa utvecklas just nu instrumentet för att det ska bli så heltäckande och bra som möjligt.

I Sverige har Socialstyrelsen utsett Östergötland till pilotlän. Sedan den 1 september i år testas Agree-instrumentet på två medicinska riktlinjer inom Landstinget i Östergötland: vårdprogrammen för diabetes respektive astma och allergi. Forsknings- och utvecklingsenheten för primärvård och psykiatri i Östergötland ansvarar för utvärderingen som pågår till och med januari 2004.

– Tidigare har det inte funnits några instrument i Sverige för kvalitetsbedömning av de riktlinjer som vi har. Visar det sig att Agree fungerar bra och når upp till de krav som ställs i Sverige så har vi plötsligt ett instrument för att bedöma vad som behöver förbättras i våra medicinska riktlinjer, säger Malou Lindberg, projekthandledare vid Forsknings- och utvecklingsenheten för primärvård och psykiatri i Östergötland och projektledare för utvärderingen av Agree.

Viktigt instrument
Anna-Karin Schöld är distriktssköterska vid Lyckornas vårdcentral och arbetar parallellt som projektsekreterare i Agree-projektet. Hon menar att det är viktigt att Sverige får ett bra instrument som kan kvalitetsbedöma riktlinjerna.

– Det är viktigt att vi utformar våra medicinska riktlinjer så att det inte spelar någon roll var vården ges. En förutsättning för att nå detta är att de riktlinjer vi har håller en god kvalitet.

150 testpersoner
I Östergötland ska totalt omkring 150 personer inom olika områden i landstinget testa instrumentet: läkare, sjuksköterskor, politiker, tjänstemän, studenter och patienter. Varje bedömning av Agree-instrumentet återförs till den internationella projektledningsgruppen i början av nästa år.

Internationellt finns flera instrument för kvalitetsbedömning av medicinska riktlinjer. EU och WHO har dock förordat Agree-instrumentet och den utvärdering som genomförs i Östergötland finansieras av EU.