Agria Djurförsäkring

Agria får kvalitetsutmärkelse igen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 11:43 CET

Ännu en gång får Agria Djurförsäkring Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen delas ut av Kung Carl XVI Gustav på Börsen i Göteborg under torsdagen. Agria är det enda företag som tagit emot denna Utmärkelse två gånger.

Långsiktighet lönar sig - det är domarkommittén enig om. I den sitter några av näringslivets nyckelpersoner som, efter att ha nagelfarit Agrias verksamhet, kommit fram till att Agria Djurförsäkring fortfarande är ett föredöme för andra svenska företag.

En färsk doktorsavhandling visar att företag som fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet går bättre än konkurrenterna och industrin i övrigt. De har betydligt högre vinst, bättre försäljning och fler nyanställda.

Första gången Agria blev utmärkelsemottagare var år 1999. Då hade företaget arbetat med kundorienterad verksamhetsutveckling i fem år. Arbetet präglades av ifrågasättandet av rutiner, förbättringsförslag, analyser och utvärderingar. På detta sätt upptäcktes bättre och mer framgångsrika sätt att överträffa kundernas förväntningar. När utmärkelsen delades ut var det ett bevis på att företaget var på rätt väg

- Visst fanns det då en risk att man förnöjsamt lutade sig tillbaka efter ett sådant erkännande. Men vi var - och är fortfarande - begeistrade över allt positivt som förbättringsarbetet för med sig så vi strävade vidare. Det är vi glada för idag, säger Anders Mellberg, VD, Agria Djurförsäkring.

I Domarkommitténs motivering anges bland annat att ledarskapet är engagerat och målmedvetet samt vilar på en stark övertygelse om vikten av delaktighet och öppenhet.

- Om ledarskapet är engagerande förstår medarbetarna sin betydelse för företagets utveckling och kundens nöjdhet - både på kort och på lång sikt. Vi har lagt stor vikt vid detta när vi arbetat fram former för såväl affärsplaneringen som kompetensutvecklingen och förbättringsarbetet, avslutar Anders Mellberg.

Även Läkargruppen i Örebro tilldelades Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Pressbilder finns att hämta på Pressens Bild samt på pressbilder på vår webbplats. Besök också www.siq.se

För mer information, kontakta:

Cina Seidefors informatör Agria Djurförsäkring, 08-588 420 01, 073-964 20 01
Anders Mellberg, VD, 073-964 20 93 (efter 15.00)
Michael Westher, SIQ, 031-723 17 21, 070-521 01 48