Logica CMG (wm-data)

Ahlsell väljer WM-data som ny outsourcingleverantör

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 08:44 CEST

WM-data har tecknat ett avtal med handelsföretaget Ahlsell AB som innebär att WM-data övertar driftansvaret för Ahlsells IT-miljö i Norden. Avtalet, som omfattar server- och applikationsdrift, kommunikationstjänster samt helpdesk och närservice, är tecknat på 5 år.

Ahlsell är ett av Nordens ledande handelsföretag inom installationsprodukter och industriförnödenheter med ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom VVS, el, industri, bygg, vatten, avlopp, elnät och kyl. En väl fungerande IT-miljö som stöd för logistik-, leverans- och verksamhetssystem är mycket viktigt för ett handelsföretag som Ahlsell.

- Vi har även tidigare outsourcat vår IT-drift och vi anser att det är ett bra sätt för oss att kunna koncentrera oss på att vidareutveckla den egna kärnverksamheten, säger Gunnar Haglund vVD på Ahlsell. Nu tar vi nästa steg för att utveckla och höja prestandan för vår IT-miljö. Vi valde att anlita WM-data för detta åtagande, dels på grund av förmågan att åta sig ett helhetsansvar och dels för att säkerställa en aktiv styrning och vidareutveckling av IT-miljön.

Det första steget är att migrera den befintliga miljön samt uppgradera plattform och prestanda till WM-datas kapacitetstjänster för att motsvara Ahlsells behov tillgänglighet och säkerhet. Kapacitetstjänster ger tillgång till en skalbar och säker servermiljö under kortare eller längre perioder samt innebär att Ahlsell kan nyttja den senaste tekniken inom server, datalagring och backup. WM-data kommer även att inom ramen för applikationsdriften ansvara för samordningen gentemot Ahlsells applikationsleverantörer samt utveckla säkerheten och tillgängligheten för verksamhetens affärskritiska system. WM-datas modell för styrning av IT-miljön ger Ahlsell en trygg och säker utveckling mot uppsatta mål som stödjer Ahlsells strategier.

- Vi har gjort kraftfulla satsningar på kapacitetstjänster och har en beprövad modell för styrning av IT-miljöer vilket har banat väg för outsourcingaffärer av denna storlek, säger Mikael Wallin, affärsprojektledare från WM-data. Fokus från WM-datas sida har varit att erbjuda en lösning som bidrar till tydlig verksamhetsnytta för Ahlsell och som stärker deras position som leverantör på marknaden. Av den anledningen har stor kraft lagts på att anpassa funktionaliteten i IT-miljön så att den blir mer flexibel och kan anpassas efter verksamhetens krav på IT-stöd.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Wallin, affärsprojektledare WM-data, tfn: 08-775 44 81, mobtfn: 0733-98 45 69, e-post: mikael.wallin@wmdata.se
Kenneth Larsson, IT-chef Ahlsell, tfn: 08-685 70 41, mobtfn: 0709-28 46 43, e-post: kenneth.larsson@ahlsell.se


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se