Civil Rights Defenders

Ahmed Agiza kompenseras - men bara delvis

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 16:02 CEST

Justitiekansler Göran Lambertz har beslutat att Sverige ska betala 3 miljoner kronor till Ahmed Agiza, som avvisades från Sverige 18 december 2001. Beslutet är resultatet av förlikningsförhandlingar mellan JK och Svenska Helsingforskommittén, som representerat Agiza. Skadeståndet avser en del av de människorättskränkningar Agiza utsatts för på grund av Sveriges agerande. Däremot vägrar JK tillerkänna att Sverige har ett ansvar för att Ahmed Agiza skiljts från sin fru och sina barn och för den rättslöshet han befinner sig i.

Precis som i fallet Mohammed Alzery, som avvisades samtidigt med Agiza och vars skadeståndsärende JK beslutade om i juli i år, använde sig JK främst av svensk skadeståndsrätt.

- Beloppet är högt i förhållande till svensk praxis men vi anser att JK borde ha lagt större vikt till internationell rätt och medgett ett högre skadestånd, säger Svenska Helsingforskommitténs generalsekreterare Robert Hårdh.

Enligt JK kan Sverige inte hållas ansvarigt för att Agiza efter avvisningen utsattes för en summarisk och felaktig rättegång utan möjlighet att överklaga. JK menar dessutom att Sverige inte bär något ansvar för att Agizas familj har splittrats genom regeringens felaktiga avvisningsbeslut. Inställningen delas inte av Svenska Helsingforskommittén:

- Vi är mycket besvikna över att Agiza inte får någon som helst upprättelse för kränkningarna av hans familjeliv och hans rätt till korrekt rättegång, menar Svenska Helsingforskommitténs människorättsjurist Anna Wigenmark, som understryker att Agiza lider mycket svårt av övergreppen.

Ahmed Agiza ställdes i april 2004 inför en militärdomstol där han inte tilläts kalla egna vittnen, inte fick tillgång till bevismaterial, inte kunde korsförhöra vittnen och där vittnesmål framkallade efter tortyr användes som bevisning. Agiza dömdes till 25 år i fängelse utan möjlighet att överklaga. Han har förgäves begärt en ny rättegång. Fängelsestraffet sänktes senare till femton år.

- Den dåvarande regeringen visste att Agiza skulle ställas inför en militärdomstol och dömas summariskt. Sverige har därför ett uppenbart ansvar för den situation som Agiza befinner sig i idag, säger Anna Wigenmark.

- En stat som bär ansvar för en människorättskränkning är skyldig att återställa den skadelidande i samma situation som innan skadan. Därför måste regeringen ge Agiza rätt att återvända till Sverige så att han kan återförenas med sin familj och vårdas för sina tortyrskador, fortsätter Wigenmark.

- Statsminister Fredrik Reinfeldt bör å Sveriges och regeringens vägnar oförbehållsamt be Ahmed Agiza och hans familj om ursäkt för det lidande som staten åsamkat dem, avslutar Robert Hårdh.

För ytterligare information kontakta Robert Hårdh, tel. 08-545 277 30 eller 0709-14 63 14, eller Anna Wigenmark, tel. 0705-81 50 85. Avtal och tillhörande dokument finns hos Justitiekanslern.

Fotnot: Ahmed Agiza avvisades tillsammans med Mohammed Alzery från Sverige efter ett beslut av den dåvarande regeringen, 18 december 2001. Avvisningen skulle verkställas av Säpo, som dock överlämnade uppgiften, utan lagstöd, till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och av medlemmar ur den egyptiska säkerhetstjänsten. Agiza och Alzery utsattes för förnedrande och inhuman behandling på Bromma flygplats och överlämnades i Egypten till underrättelse- och säkerhetstjänsten, som utsatte männen för tortyr och grym och omänsklig och förnedrande behandling, bl a eltortyr. Agizas familj har uppehållstillstånd i Sverige.