CTT Systems AB

Air Berlin beställer Zonal Drying™ System till två nya Boeing 737-800 flygplan

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 11:15 CEST

CTT Systems AB har erhållit en order från Air Berlin, gällande Zonal Drying™ system till två flygplan av typen B737-800. Systemen skall installeras av Boeing under produktionen av flygplanen.

”Air Berlin som är en av våra största kunder har tidigare utrustat 27 st B737 flygplan med vårt Zonal Drying™ system. Det är glädjande att de nu, när de tar leverans av nya flygplan, låter Boeing installera systemet direkt vid tillverkningen av flygplanen. Denna order visar också vikten av att CTTs Zonal Drying™ system nu finns på Boeings optionslista för B737 flygplanet.” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av:
- Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
- Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

För ytterligare information:
Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46
eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån.
CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair.