Söderlund & Co AB

Air Scan Sweden ™ erbjuder nya möjligheter med UAS - Unmanned Aerial System.

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2012 20:09 CEST

Air Scan Sweden™ - nytt affärsområde hos Skogspartner Sverige AB.

Skogspartner Sverige AB erbjuder avancerade tjänster inom skogsbruksplaner och skogsanalyser över hela Sverige. Med en investering i spjutspetsteknologi för foto- och IR-analyser utförda från förarlösa flygplan tar Skogspartner ett teknologisprång och lanserar ett nytt affärsområde. Det handlar om flygbilder med extremt hög upplösning tagna från ett litet obemannat flygplan (UAS). Flygplan som kallas ”drönare” av media i militära sammanhang, och UAS (Unmanned Aerial System) i de civila tillämpningar som nu utvecklas i Sverige av Skogspartner Sverige AB.

Obemannade flygplan i civilt bruk

Flygrutten programmeras in i planet, som flyger med autopilot. Den önskade ytan fotograferas med en stor mängd foton, som sedan sätts samman till en bildmosaik i hög kvalitet. Upplösningen är upp till tio gånger högre än på traditionella flygbilder, vilket innebär att användningsområdet blir mycket stort. Skogspartner Sverige AB som är en av pionjärerna inom den civila tillämpningen i Sverige och som utvecklat Air Scan Sweden™ har självgranskningstillstånd till flygfotografering från Försvarsmakten och intyg från Transportstyrelsen att bedriva verksamhet med UAS i Sverige där samtliga Air Scan Swedens UAS-operatörer har erfoderlig pilotutbildning.UAS-systemet är felsäkert med dubbla navigeringssystem som möjliggör manuell landning vid behov. Flygplanet som är lätt och flyger långsamt har låg anslagsenergi och kan därmed inte åsamka skada på person eller egendom.

Hög precision och upplösning - underlag för kvalificerade analyser

Flygbilderna har näst intill obegränsade användningsmöjligheter. Idag används de som underlag för att dokumentera händelser, som utveckling av skogsskador, insektsangrepp eller skadeinventering efter storm, översvämning eller brand, planering av diken, vägar, järnvägar och för att dokumentera händelseförlopp under etablering, byggnation och slutbesiktning. För att kunna göra en historisk dokumentation krävs givetvis att man gör en UAS-analys över tiden. Flygplanen utrustas för höjdmätning, IR-fotografering och fotografering med hög upplösning, där insamlad data bearbetas och analyseras av Skogspartner, och resulterar i rapporter med analyser som ger avancerade beslutsunderlag för kunderna.  

SKOGSPARTNER - ett snabbväxande expansivt företag.

Med bolagets spetskompetens med ett växande antal yngre välutbildade skog- och jägmästare är man en oberoende leverantör av högkvalitativa skogsbruksplaner till skogs- och markägare i Sverige. "Vi har snabbt blivit en tillgång på marknaden genom vårt engagemang och höga servicegrad”, säger Tobias Barrstrand som är VD för Skogspartner Sverige AB. Skogspartner är ett av flera expansiva företag i Hydriakoncernen och bolaget har sedan start byggt upp sin verksamhet kring certifieringsanpassade ”gröna skogsbruksplaner.” 

En av tjänsterna som växer snabbt och nu blivit ett eget affärsområde är just specialisering på 3D-mätning, flyginventering och kartering med UAS – Unmanned Aerial System. ”Grundläggande för varje uppdrag är att vi, utifrån olika syften och behov, kundanpassar flygfotograferingar över specifika landområden. Därefter analyserar, bildbehandlar och förädlar vi den insamlade informationen. Därför har vi också en rad tilläggstjänster som innebär att vi snabbt kan leverera helhetslösningar med precisa beräkningar, till exempel av volymer av täkter, deponier och projekteringsområden”, säger en glad Tobias Barrstrand, som snart påbörjar ett större projekt för en större Svensk stad som tagit den nya tekniken till hjälp i planläggning av nya industriområden.

Fakta: UAS - UNMANNED AERIAL SYSTEM

Flygplan: Smartplanes, Smart One

Vingbredd: 1,2 meter

Vikt: Cirka 1 kilo

Flygtid: 30-60 minuter/flygning

Marschfart: 15 meter/sekund

Flyghöjd: Normalt 250 meter över marken

För mer information om Skogspartner Sverige AB eller Air Scan Sweden™ kontakta VD/Jägmästare Tobias Barrstrand, tobias@skogspartner.se, 033 - 23 67 31. www.skogspartner.se

Skogspartner Sverige AB - Huvud och regionkontor

BORÅS Huvudkontor Skaraborgsvägen 6, 501 17 Borås

STOCKHOLM Regionkontor Norgegatan 2, 164 32 Kista

JÖNKÖPING Regionkontor Östra Storgatan 67, 553 21 Jönköping

NORRKÖPING Regionkontor Styrmansgatan 34, 602 26 Norrköping

En pressrelease från Söderlund & Co AB - vi får ditt företag att synas på nätet