airBaltic

airBaltic får Global Award-utmärkelse för sin omvälvande affärsförändring

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 10:00 CET

Riga Air Transport World®, den ledande månadstidningen inom flygbranschen och som ges ut av Penton Media, meddelade att Riga-baserade airBaltic tilldelats en Phoenix Award, ett pris där man erkänner flygbolag som har genomgått omvälvande förändringar.

Bertolt Flick, VD och koncernchef hos airBaltic: “Vi har under de gångna två åren utfört en del större omstruktureringar inom samtliga delar av verksamheten, såväl de operativa som de kommersiella. Vi är glada över att våra insatser har gett oss globalt erkännande hos Air Transport World´s redaktion. För oss i flygbranschen har ATW Phoenix Award samma värde som en Oscar-utmärkelse har för filmskapare.”

ATW ´s redaktionschef Perry Flint: “Phoenix Award skapades för att erkänna de flygbolag som genom omvälvande förändringar i verksamheten har uppnått kommersiell pånyttfödelse. Den beskrivningen stämmer perfekt in på airBaltic som från att ha varit ett punkt till punkt-bolag bytt verksamhetsmodell och blivit ett nätverksflygbolag."

Redaktörerna i juryn hänvisar till att airBaltics framgångsrika beslut att ändra sin affärsstrategi från punkt-till-punkt-trafik till en nätverksmodell gör Riga till ett sammanbindande nav mellan öst och väst. Sedan övergången har airBaltic resultatmässigt upplevt avsevärda ökningar i trafiken samt bättre finansiella resultat, inklusive en 33-procentig ökning av passagerare på hemflygplatsen under de nio första månaderna 2009.

"AirBaltic agerade snabbt och beslutsamt när den ekonomiska krisen, som särskilt hårt drabbade Lettland, slog in 2008-09. Genom att anta nätverksmodellen har man kunnat ersätta förlorad punkt-till-punkt-trafik och skapa framgång istället för extrema motgångar", säger ATW´s redaktionschef Perry Flint

"AirBaltic sänkte framgångsrikt sina kostnader samtidigt som man lyckades öka både intäkterna och beläggningsfaktorn. Detta uppnåddes genom innovationer inom affärsmodellen samt genom det kommersiella utförandet. Flygbolaget myntade ett nytt begrepp – hybridmodellen – och använde sig av innovativa kommunikations- och marknadsföringsmetoder såsom sociala medier för att ta sig in på nya marknader. Dessa förändringar har gjort det möjligt att bibehålla en stark trafiktillväxt och ett positivt kassaflöde under den nuvarande nedgången och placerat bolaget väl inför kommande återhämtning. airBaltics snabba expansion har åtföljts av betydande förbättringar i driften. Mellan 2008 och 2009 har kundklagomålen minskat med en tredjedel, missade anslutningar sjunkit med 3,5 procentenheter och man är numera bland de ledande flygbolagen i Europa vad gäller punktlighet." observerade ATW's redaktion.

Utmärkelsen kommer att presenteras den 1 februari i samband med ATW-galan på Swissotel-The Stamford i Singapore. Ytterligare information om airBaltic´s utmärkelse finns att läsa i februarinumret av ATW.

Air Transport World (www.ATWOnline.com) är den ledande månadstidningen med fokus på flygindustrin. Man inledde awardprogrammet 1974 för att uppmärksamma kompetens.

Något som ursprungligen var ett blygsamt program har under de mellanliggande årtiondena fram till nu successivt ökat i betydelse till att bli ett av de mest eftertraktade priserna ett bolag eller en person inom flygindustrin kan ta emot. Vinnarna väljs ut av tidningens redaktion efter en lång samrådsprocess. Nomineringarna skickas in av tidningens redaktörer runt om i världen och tas även emot från personer eller organisationer inom branschen. ATW Phoenix Award har tidigare tagits emot av bland andra Malaysia, Royal Jordanian, Korean, Air New Zealand och Aer Lingus.

airBaltic bilder: http://www.airbaltic.com/public/downloads.html
airBaltic i korthet:
AIR BALTIC CORPORATION (airBaltic) är ett aktiebolag som grundades 1995. Den lettiska staten är största ägare med 52,6% av aktierna, SIA Baltijas aviācijas sistēmas äger 47,2%. airBaltics flotta består av 31 flygplan - tio Boeing 737-500, åtta Boeing 737-300, två Boeing 757-200, och elva Fokker 50. airBaltic erbjuder nonstop flyg från tre baltiska huvudstäder - Riga, Vilnius och Tallinn. airBaltic utnämndes till Airline of the Year 2009/2010 (Gold Award) av European Regions Airline Association.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Janis Vanags, Vice President Corporate Communications 
A/S Air Baltic Corporation 
Riga International Airport 
LV-1053 Riga, Lettland 
Tel. (+371) 6720 7726 
E-post:
janis.vanags@airBaltic.lv