Airsonett

Airsonett finns med på Region Östergötlands rekommendationslista för astmabehandling

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 14:02 CET

I linje med Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av astma så rekommenderar Region Östergötlands expertgrupp för andningsorganen Airsonett som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom.För denna grupp patienter har man i kliniska studier visat att Airsonett signifikant förbättrar patientens astmakontroll och livskvalitet utan några farmakologiska biverkningar.

Airsonett är en icke-farmakologisk behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Airsonett skapar en allergen och partikelfri zon runt patientens andningsvägar under nattsömnen och därmed skyddas patienten från flera triggerfaktorer som har visats kunna leda till förvärrade symptom och försämrad sjukdomskontroll. Kliniska studier visar att behandling med Airsonett under nattsömnen hämmar allergin, minskar inflammationen, reducerar antalet astmaattacker och ökar patientens hälsorelaterade livskvalitet.1-4

– Efter att Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i fjol inkluderade Airsonett i sina rekommendationer för behandling av patienter med svår allergisk astma, så är det glädjande att vi nu även ser att fler och fler landsting följer efter. Detta möjliggör att allt fler patienter kan få tillgång till Airsonett. För dessa patienter som trots höga doser av läkemedel har svårt att få kontroll på sin sjukdom är Airsonett ett uppskattat behandlingsalternativ som i kliniska studier har visats öka sjukdomskontrollen utan att addera några farmakologiska biverkningar, säger Fredrik Werner, vd för Airsonett AB.

Rekommendationerna finns tillgängliga på Region Östergötlands hemsida.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Werner, verkställande direktör, Airsonett AB
Tel: 0708 49 48 62
E-mail: fredrik.werner@airsonett.com

Vetenskapliga referenser

1. Pedroletti C, et al. Respir Med 2009;103:1313-9
2. Boyle RJ, et al. Thorax 2012;67:215-221
3. Schauer U and Hamelmann E. Clinical and Translational Allergy 2015;5 (Suppl 2):O5
4. Gore RB, et al. Indoor Air 2015;25:3644

Om Airsonett

Airsonett är en icke-farmakologisk behandling för patienter som trots medicinering har dåligt kontrollerad svår allergisk astma.Airsonett använder en unik, patenterad teknik teknik som kallas temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA). Denna teknik möjliggör att ptienten sover i ren luft, vilket i kliniska studier visats leda till minskad luftvägsinflammation, förbättrad astmakontroll och hälsorelaterad livskvalitet. Airsonett har genomgått omfattande kliniska och hälsoekonomiska utvärderingar och erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden i Europa och USA. Ett antal sjukvårdshuvudmän i och utanför Sverige tillhandahåller i dagsläget kostnadsfri behandling med Airsonett för de patienter där användning kan göra störst nytta. Airsonett AB är ett privatägt svenskt bolag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

Bifogade filer

PDF-dokument