Airsonett

Airsonett förstärker marknadsorganisationen

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 13:15 CEST

Som ett led i uppbyggnaden av Airsonetts internationella försäljnings- och marknadsorganisation har bolaget rekryterat Jonas Båghammar som ny Vice President Sales & Marketing. Jonas Båghammar kommer närmast från en position som europeisk marknadschef inom den globala medicinteknikkoncernen Stryker.

Jonas Båghammar har en ekonomexamen från European University i Bryssel och en MBA från Henley. Efter sin universitetsexamen arbetade han under åtta år med försäljning och säljledning inom läkemedelsindustrin, bland annat inom allergiområdet. De senaste tio åren har Jonas Båghammar arbetat inom medicinteknikkoncernen Stryker, först som landschef i Sverige och senast som europeisk marknadschef.

“Jonas långa erfarenhet från försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter på såväl den svenska som internationella marknaden, tillsammans med hans kunskap om allergiområdet, kommer att vara ytterst värdefull när Airsonett nu stärker sin närvaro på utvalda marknader i och utanför Europa”, säger Fredrik Werner, VD i Airsonett AB.

Airsonett marknadsför en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Werner, verkställande direktör, Airsonett AB
Tel: 0708-49 48 62 E-mail: fredrik.werner@airsonett.com

Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter som trots medicinering har dåligt kontrollerad astma. Airsonett skapar en allergenfri zon runt patienten under nattsömnen. Patienten sover i ren luft, vilket hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten. Airsonett har genomgått omfattande kliniska och hälsoekonomiska utvärderingar och erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden i Europa och USA. Ett antal sjukvårdshuvudmän i och utanför Sverige tillhandahåller i dagsläget kostnadsfri behandling med Airsonett för de patienter där användning kan göra störst nytta. Airsonett AB är ett privatägt svenskt bolag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se