Airwatergreen AB

Airwatergreen inleder samarbete med sydamerikansk partner

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 07:00 CET

Airwatergreen inleder samarbete med chilenska TS Sustainable Technologies som ett led i arbetet med att introducera och etablera sig på den sydamerikanska marknaden för energieffektivisering och klimatbehandling i byggnader.

Airwatergreen tar nu steget in på den sydamerikanska marknaden genom att inleda samarbete med svensk-chilenska TS Sustainable Technologies, TSST. TSST är specialiserat på att introducera nordisk teknik i Sydamerika, med ett särskilt fokus på länderna Chile, Colombia och Peru.

Framförallt Chile är välkänt för sin tunga industri med fokus på gruv-, skogs- och jordbruksprodukter. Samtidigt står landet inför en stor upprustning vad gäller energieffektivisering. Den tekniken skulle kunna komma från Sverige.

”Chile och Sydamerika har ett klimat som till stor del påminner om det vi har i Sverige. De har därför samma typ av utmaningar vad gäller energieffektiviseringen och omhändertagande av byggnader som vi har. Med detta samarbete får vi nu ett bra brohuvud och en lokal närvaro på denna marknad”, säger Jonas Wamstad, VD på Airwatergreen.

”Vi ser ett stort behov av Airwatergreens produkter i Sydamerika. Detta samarbete innebär att vi ytterligare kan stärka vår position på den sydamerikanska marknaden som en på sikt ledande importör av ny effektiv miljöteknik från de nordiska länderna”, säger Paul Sepulveda, CTO på TSST med ansvar för Sydamerika.

Airwatergreen har utvecklat den nya fukthanteringstekniken Varmkondensering som väntas bli en ny standard för energieffektiv avfuktning i svala eller låga temperaturer. Tekniken kondenserar fukt till vatten vilket förenklar installation och hantering. Den är okänslig för temperaturfall vilket gör att den kan arbeta i hela temperaturspannet. Tekniken har patenterats i bland annat USA, Kina och Ryssland och har rönt stor uppmärksamhet.

Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom energieffektivisering av byggnader med fokus på luftbehandling. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som hjälper olika typer av fastighetsförvaltare och ledningsnätägare att hålla ett torrt och effektivt klimat i sina anläggningar. Airwatergreen utnämndes 2016 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden.

Läs mer på http://airwatergreen.com