Aitellu Technologies AB

Aitellu Nyheter utmärker sig i test

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:29 CET

I en oberoende magisteruppsats gjord av två studenter på Kungliga tekniska högskolan har Aitellu Nyheter jämförts mot några av våra konkurrenters verktyg för omvärldsbevakning. Vi på Aitellu tycker att det är roligt att få det bekräftat att vi håller en sådan hög kvalitet på vår bevakning.

I rapporten konstateras bland annat:

"Det som inte kan undgå en läsare av resultaten, är att företaget Aitellu fick mycket
goda värden på både antalet relevanta träffar samt icke-relevanta träffar."

Daniel Nyhlén & Thomas Sand skapade och jämförde tre profiler under en vecka i höstas i Aitellu Nyheter och jämförde Aitellu Nyheters träffresultat mot omvärldsbevakningstjänster hos; Affärsdata, Agent25, Findagent, Infopaq, Observer, Retriever. Profilerna som undersöktes var träffar på "Christer Fuglesang", Nobelpris* "Orhan Pamuk" samt klimatförändring*

I den totala sammanställningen för dessa profilers (agenter kallade i uppsats) träffleverans visar att Aitellu Nyheter både levererat mest antal träffar samt att vi inte har levererat några irrelevanta träffar.

Utdrag ur uppsatsen:

Totalsammanställning för hela veckan

Relevanta träffar
Totalt
Affärsdata 47
Aitellu 81
Agent25 71
Findagent 68
Infopaq 75
Observer 57
Retriever 72

Tabellen visar på ett stort antal sammanlagda träffar för samtliga verktyg, varvid
Aitellu uppvisar flest.

Icke-relevanta träffar
Totalt
Affärsdata 27
Aitellu 0
Agent25 3
Findagent 21
Infopaq 23
Observer 1
Retriever 3

I tabellen för det totala antalet icke-relevanta träffar uppvisar Aitellu, Agent 25, Observer
och Retriever ett mycket bra resultat.

Läs mer om rapporten här på http://www.kth.se/polopoly_fs/1.8222!jmf%20studie.pdf