Akademibokhandeln

Akademibokhandeln och Bokia i avsiktsförklaring om samgående

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 07:00 CEST

 Akademibokhandeln och Bokia i avsiktsförklaring om samgående

Akademibokhandeln och Bokia har tecknat en avsiktsförklaring om att slå ihop verksamheterna. Målet är att skapa en solid och lönsam bokhandel som långsiktigt säkrar tillgången på böcker.

Den traditionella bokhandeln har såväl i Sverige som på andra marknader brottats med minskad försäljning och vikande lönsamhet under flera år, bland annat till följd av ökad konkurrens från näthandeln. Bokhandeln står också inför andra utmaningar genom utvecklingen av e-böcker, nya distributionsformer och aktörer. Inom Akademibokhandeln och Bokia pågår sedan en tid tillbaka förbättringsprogram som visar resultat, men mycket återstår fortfarande för att nå erforderlig och tillfredsställande lönsamhet. 

- Vi ser betydande synergier och en möjlighet att vidareutveckla bokhandeln, vilket är positivt ur flera aspekter – för medarbetarna, upphovsmännen, kunderna och ägarna. Kombinationen av helägda butiker och franchisetagare i Bokia är ytterligare en viktig styrka, inte minst för bokhandelns förankring på den lokala marknaden, säger Peter Killberg, ordförande i Bokia AB tillika franchisetagare.

Kedjorna har kompletterande butiksnät som till stor del är lokaliserade till olika geografiska orter över landet. Akademibokhandeln har sin huvudsakliga koncentration till Stockholm, Mälardalen och universitetsorterna, medan Bokias butiker till stor del finns i västra och södra Sverige samt på mindre orter. Avsikten är att nuvarande ägare ska finnas kvar, vilket innebär att det nya bolaget får en bred ägarbas även efter samgåendet.

- Ett samgående är en offensiv åtgärd som innebär att vi kan nå en långsiktigt hållbar lönsamhet i våra bokhandelskedjor.  Ju snabbare vi når dit desto snabbare kan vi också öka satsningarna i bokhandeln. Det är angeläget för att kunna bidra till att säkra tillgången på litteratur och främja läsningen, säger Maria Hamrefors, VD KF Media.

Affärens genomförande är villkorat av Konkurrensverkets prövning.
Affären omfattar inte KF Medias nätbokhandel Bokus.

 

För ytterligare information:

Maria Hamrefors, VD KF Media, tel: 070-601 92 05
Peter Killberg, ordförande Bokia AB, tel: 0709-90 20 02

Presskontakt:

Kerstin Lager, informationschef KF Media, tel: 070-258 48 04

Fakta om Akademibokhandeln och Bokia

Akademibokhandeln ingår i KF Media som ägs av KF. Huvudägare i Bokia AB är Killbergs Bokhandel AB och Stiftelsen Natur & Kultur. Akademibokhandeln och Bokia har 66 respektive 69 butiker, 47 av Bokias butiker ägs och drivs av franchisetagare. Bolagen har 398 respektive 383 anställda.