Akademibokhandeln

Akademibokhandeln och Bokia väljer gemensamt varumärke

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 15:00 CET

I och med samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia kommer den nya bokhandelskedjan drivas under ett varumärke – Akademibokhandeln. Övergången till nytt varumärke för Bokia-kedjan kommer att ske successivt, med start vid halvårsskiftet i år.

Ett gemensamt varumärke är en viktig pusselbit för att skapa framgång för den nya bokhandelskedjan. En enad butikskedja skapar tydlighet gentemot kunder, partners, leverantörer och medarbetare.

-  Genom att satsa på ett varumärke får vi större genomslag och blir mer kostnadseffektiva, säger Maria Hamrefors, vd Akademibokhandeln och Bokia.

Nu inleds arbetet med att planera varumärkesbytet i detalj. Omprofileringen av de första Bokia-butikerna kommer att påbörjas vid halvårsskiftet i år med målet att vara klart senast i samband med bokrean 2014.

-  Vi har haft förmånen att utvärdera och välja mellan två etablerade varumärken. Avgörande för beslutet var bland annat att Akademibokhandeln redan idag är marknadsledande samt har hög styrka och kännedom hos våra nyckelmålgrupper, säger Maria Hamrefors.

För ytterligare information:
Maria Hamrefors, vd Akademibokhandeln och Bokia, tel. 070-601 92 05

Presskontakt:
Kerstin Lager, informationschef Akademibokhandeln och Bokia, tel. 070-258 48 04

Akademibokhandeln och Bokia är Sveriges ledande bokhandelskedjor med 134 butiker, varav 46 drivs av fristående handlare. Kedjorna ägs av KF Media AB (65 %), Stiftelsen Natur & Kultur (11 %), Killbergs Bokhandel AB (11 %) och ca 60 övriga ägare (13 %).