Akademikernas a-kassa

Akademiker nöjda med a-kassan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 09:53 CEST

Medlemmarna i Akademikernas a-kassa är mycket nöjda med den service de får när de blir arbetslösa. 76 av 100 möjliga är resultatet för AEA i 2010 års NKI-undersökning*. Genomsnittet för samtliga a-kassor landade på 68.

– Vårt jättefina resultat beror i första hand på vår duktiga personal och på att det är lätt att komma i kontakt med oss. Och det är extra roligt att se att vi lyckats göra ett riktigt gott arbete med punktliga utbetalningar fastän tiderna varit tuffa och arbetslösheten relativt hög, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på AEA.

– Jag är glad över kassornas överlag goda resultat men är förstås extra nöjd med vårt individuella resultat. Och när vi jämför med näraliggande verksamheter, t.ex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ser vi att den service vi ger våra medlemmar är något att slå vakt om, säger Katarina Bengtson Ekström.

Det är andra gången som AEA låtit CFI Group mäta den totala nöjdheten hos kassans medlemmar. Första mätningen genomfördes 2008 då resultatet för AEA blev 75 och branschgenomsnittet för samtliga kassor 69. I årets mätning blev resultatet 76 respektive 68.

Kontakt

För mer information kontakta kassaföreståndare Katarina Bengtson Ekström, 0706-15 72 82, 08-412 33 20 eller informationschef Annika Stenberg, 0703-96 33 63, annika.stenberg@aea.se. Här finns pressbilder: http://www.aea.se/bilder.aspx

Om AEA

Akademikernas a-kassa, AEA, är Sveriges största a-kassa med drygt 620 000 medlemmar och en arbetslöshet på ca 1,7 procent. Hos oss kan alla akademiker, företagare såväl som anställda, som är yrkesverksamma i Sverige arbetslöshetsförsäkra sig. Avgiften är 90 kronor i månaden.

*NKI är ett mått på den totala nöjdheten med den service som a-kassan erbjuder. Medlemmarna har bedömt varje fråga på en skala 1-10, där 1 innebär att de inte alls instämmer med påståendet och 10 att de gör det helt och hållet. Resultatet är ett medelvärde för alla som svarat omräknat till skalan 0-100. Det är alltså inte ett procenttal. Ju högre NKI desto nöjdare medlemmar.