Jusek

Akademikerförbunden på gång i avtalsrörelsen:

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:23 CET

Avtalsyrkanden på Almega Tjänsteföretagens område
Akademikerförbunden kräver i sina avtalsyrkanden en samsyn om hur lönebildningen ska gå till och att parterna gemensamt måste se över lönestrukturen på arbetsplatsen inför varje löneprocess. Yrkandena för Tjänstemannaavtalet och Revisions- och konsultavtalet lämnas till Almega idag, torsdag.

I det nya avtalet ska det tydligt framgå att arbetsgivaren tillsammans med den lokala akademikerföreningen måste göra en översyn över lönestrukturen på arbetsplatsen inför varje löneprocess.

- Den nödvändiga förberedande genomgången av förutsättningarna för lönerevisionen görs idag bara på ett fåtal arbetsplatser inom Tjänsteföretagen, säger Hans Sköld, förhandlingschef på Jusek. Arbetsgivarna lever inte upp till det vi har kommit överens om i avtalen.

För att få lönesättningen på företagen att fungera fullt ut kräver därför Akademikerförbunden att parterna ska ta fram gemensamma regler i avtalet om hur processen ska gå till.

Chefer utan mandat att sätta lön
Medlemmar och förtroendevalda inom Akademikerförbunden vittnar om allvarliga brister i löneprocessen ute på företagen. Chefer utan mandat att sätta lön, bristande information om vilka kriterier som är lönegrundande och medlemmar som upplever att de inte kan påverka utfallet i lönesamtalet är vanligt förkommande.

- Lönesamtalet ska vara en förhandling och inte bara ett samtal. Det kräver att cheferna som håller samtalen måsta ha mandat att sätta lön, säger Claes Oldin, förhandlingschef på Civilekonomerna.

Nuvarande avtal på Tjänsteföretagens område löper ut den sista april 2007.

Ytterligare information:
Hans Sköld, Jusek, 070-665 29 53
Claes Oldin, Civilekonomerna, 070-266 27 53


I Akademikerförbunden ingår Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer, DIK-förbundet, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetareförbundet, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Skolledarförbund