Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR delar ut: 15 000 kronor till uppsatser för mångkultur

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:36 CEST

Akademikerförbundet SSR har delat ut 15 000 kronor till två uppsatser i ämnet mångkultur. Uppsatserna har fått pris för att de ger ökad kunskap om det nya samhället, där människor lever med väldigt olika bakgrund och erfarenheter.

Initiativet till stipendiet har tagits av Akademikerförbundet SSR och Mitthögskolan i Östersund efter mordet på Fadime Sahindal. Hon var, när hon mördades den 21 januari 2002, elev vid Mitthögskolans interkulturella/internationella socionomutbildning.

Motivet till stipendiet är att uppmuntra till att sprida och söka kunskap för att främja integration och motverka diskriminering och utanförskap.

Förstapriset, 10 000 kronor, gick till Barzoo Eliassi och Elahe Mulahasani för deras uppsats ”I skuggan av integration – En kurdisk släkts samvaro i Sverige”. Deras syfte med uppsatsen var att belysa en kurdisk släkts samvaro och integration i en svensk kommun. Motiveringen till förstapriset är att författarna genom uppsatsen demonstrerar en mycket god förmåga att analytiskt närma sig ett ämne med hög aktualitet och uppenbar samhällsvetenskaplig relevans samt att texten präglas av teoretisk medvetenhet, uppslagsrikedom samt en vilja att skapa ny kunskap när det gäller förutsättningar för integration. Uppsatsen skrevs vid Mitthögskolans institution för socialt arbete.

Andrapriset, 5 000 kronor, gick till Lisa Gärde och Susanna Väyrynen för deras uppsats ”Kärlek är tjockare än blod – en salutogenisk studie av utlandsadopterade”. Deras syfte med sin uppsats var att utforska hur uppväxten varit för idag vuxna och väletablerade utlandsadopterade. Motiveringen till andrapriset är den konsekvens med vilken författarna parallellt arbetar med teori och emperi i sina analyser. Uppsatsen skrevs vid Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Efter avslutade studier är Barzoo Eliassi bosatt i Kalmar och arbetar inom socialtjänsten i Växjö. Elahe Mulahasani är bosatt i Kista och arbetar som arbetskonsulent vid Kista stadsdelsförvaltning. Lisa Gärde är bosatt i Borås och arbetar vid BUP-kliniken i Borås och Susanna Väyrynen är bosatt i Borås och arbetar inom Gryning vård AB med familjebehandling.

För mer information, kontakta:
Berit Esbjörnsson, Akademikerförbundet SSR tfn: 0708 – 29 44 90
För att erhålla bilder från prisutdelningen – kontakta pressekreterare Anna Welin eller gå in på www.akademssr.se


Kommunikationschef Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se
Pressekreterare Anna Welin • 070-627 44 51 • 08-617 44 51 • anna.welin@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar ungefär 46.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.