Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR och Mitthögskolan i Östersund delar ut: 15 000 kronor till uppsatser för mångkultur

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2003 00:00 CEST

I dag tisdag, den 22 april, delar Akademikerförbundet SSR och Mitthögskolan i Östersund ut
15 000 kronor till två uppsatser som ger ökad kunskap om det nya samhället, där människor
lever med väldigt olika bakgrund och erfarenheter.
Stipendiet initierades av Akademikerförbundet SSR och Mitthögskolan i Östersund efter
mordet på Fadime Sahindal, som kom som liten från Kurdistan till Sverige. Hon var, när hon
mördades den 21 januari 2002, elev på Mitthögskolans interkulturella/internationella
socionomutbildning.
Motivet till stipendiet är att uppmuntra till att sprida och söka kunskap för att förhindra
liknande händelser i framtiden. ”Socialt arbete står inför nya utmaningar i ett alltmer
heterogent samhälle. Ökad kunskap om det nya plurala samhället är en nödvändighet som
ställer nya krav på socialt arbete.”
Förstapriset, 10 000 kronor går till Anna Einarsson och Martina Svensson, Mitthögskolan,
institutionen för socialt arbete och deras uppsats: Drömmen om det gamla livet - några
bosniska kvinnors tankar kring återvändningsprocessen och livet idag. Motiveringen till
förstapriset är att författarna på ett insiktsfullt och analytiskt sätt behandlar en frågeställning
som är högaktuell, inte bara i Sverige, utan också i ett alltmer restriktivt Europa, där personer
och familjer i behov av skydd förnekas vistelse och tvingas eller förmås att lämna sina
värdländer och åka tillbaka till en osäker framtid i de länder de har flytt ifrån. Uppsatsen
fokuserar på några återvändande bosniska kvinnors upplevelser av och synen på att återvända
till sitt krigshärjade land.
Andrapriset, 5 000 kronor går till Kristina Hållén, Socionomprogrammet med mångkulturell
inriktning vid Socialhögskolan i Stockholm och hennes uppsats: Mångfald i arbetslivet - en
studie av teorier och grundläggande synsätt inom mångfaldsarbete i Sverige. Motiveringen till
andrapriset är att författaren på ett moget och analytiskt sätt behandlar en frågeställning som
är högaktuell i svenskt arbets- och samhällsliv.
För mer information kontakta:
Berit Esbjörnsson, Akademikerförbundet SSR tfn: 08-617 44 90
Ulla-Britta Stenström-Jönsson, Mitthögskolan tfn: 063-16 53 54
Bilder från prisutdelningen - kontakta pressekreterare Anna Bengtsson.

Anna Bengtsson, pressekreterare tfn: 070 627 44 51 eller 08 617 44 51
E-post a.bengtsson@akademssr.se
Maria Östberg Svanelind, press- och informationschef tfn: 070 817 44 31 eller
08 617 44 87 E-post m.ostberg-svanelind@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är det fjärde största SACO förbundet och är ett yrkesförbund för
socionomer, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och beteendevetare. Förbundet har
drygt 43 500 medlemmar. Besöksadress: Mariedalsvägen 4, Internet: www.akademssr.se