Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR ökar med 2 procent, 712 yrkesverksamma medlemmar, under första halvåret 2008.

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 14:01 CEST

Antalet studentmedlemmar har ökat med hela 8 procent under första halvåret. Av de nya yrkesverksamma medlemmarna är 70 procent under 40 år. Förbundet har i dag 53500 medlemmar.

- Det är väldigt roligt att vi fortsätter att redovisa en ökning av våra medlemssiffror. Resultatet beror på att Akademikerförbundet SSR arbetar intensivt med medlemsrekrytering på universitet och högskolor. Dessutom har vi en bred lokal verksamhet och jobbar aktivt med fackliga frågor och professionsfrågor, säger Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR.

- Speciellt glädjande är den ökning vi ser inom de yngre åldersgrupperna. Vi rekryterar studenter och de som nyss kommit ut i arbetslivet. Det är också roligt att få redovisa dessa siffror under vårt 50 års firande. De fortsatta utmaningarna är att arbeta med kollektivavtalsfrågorna och vårt stora projekt Uppdrag Välfärd, avslutar Lars Holmblad.

Telefon till Akademikerförbundet SSRs förbundsdirektör Lars Holmblad är 0708-17 44 38.

Akademikerförbundet SSR organiserar 53 000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom SACO.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se