Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR redovisar ny undersökning om hot och våld i kommunerna

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 10:35 CEST

Akademikerförbundet SSR redovisar ny undersökning om hot och våld i kommunerna. Av socialsekreterare och chefer har 74% varit utsatta för hot eller våld någon gång på grund av sitt arbete
Akademikerförbundet SSR redovisar skrämmande siffror om hot och våld mot socialsekre-terare. Undersökningen genomfördes i slutet av april månad av Temo.

Av alla socialsekreterare och chefer har 74 % någon gång själva varit utsatta för hot eller våld på grund av sitt arbete.Undersökningen visar vidare att 7 av 10 socialsekreterare har kolleger som under de senaste 18 månaderna utsatts för problemsituationer. Så många som tre av tio har själva varit utsatta för hot eller våld under samma tid.

-Det kan aldrig accepteras att någon i sin yrkesutövning och på grund av sitt arbete blir utsatta för hot eller direkt våld. Hot och våld skadar, ger smärta, skapar rädsla och otrygghet samt kränker den som drabbas. Hot och våld är i dag ett stort skrämmande problem inom socialtjänsten, säger förbundsordförande Christin Johansson.

Akademikerförbundet SSRs undersökning visar att 6 av 10 socialsekreterare är oroliga för sin egen eller anhörigas säkerhet. Både undersökningen och vår erfarenhet visar att utbildning och dokumenterade rutiner är det som skapar trygghet på jobbet.
Akdemikerförbundet SSRs medlemmar redovisar att de kan tala öppet om säkerheten, men 4 av 10 upplever att det inte är ett prioriterat område på deras arbetsplats.

-Det ställs stora krav på socionomer som i sin yrkesutövning möter människor i svåra livssituationer. För att utföra sina viktiga, stödjande arbetsuppgifter bör denna yrkesgrupp själva känna trygghet i sin vardagliga arbetssituation, fortsätter Christin Johansson.

-Akademikerförbundet SSR kräver att kommunerna ska ha ett så väl fungerande förebyggande arbete och en så bra utbildning att riskerna för hot och våld elimineras. Det må vara en utopi men det är i den riktningen vi måste arbeta. Och vi accepterar inte några som helst besparingar på personalens säkerhet, avslutar Christin Johansson.

Förbundsordförande Christin Johansson nås på tel 0708-174459. Hela undersökningen kan läsas på Akademikerförbundet SSRs hemsida, www.akademikerforbundetssr.se


Kommunikationschef Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se
Pressekreterare Anna Welin • 070-627 44 51 • 08-617 44 51 • anna.welin@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar ungefär 46.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.